Kategória cikkei: Hírek

Változik az ellátási rend a Gondozási Központban

Hírek

A rendelkezésre álló adatok alapján a koronavírus-járvány erősödik, egyre magasabb a napi új fertőzöttek száma. Emiatt a Nagyrédei Gondozási Központ nappali ellátásának igénybe vevői közül egyre többen erős aggodalmuknak adtak hangot. Bár az intézményben nagyon ügyelnek a higiénés és távolságtartási szabályok betartására, többen mégis úgy vélték, hogy kockázatot jelentenek a találkozások. Azt is többen megfogalmazták, hogy hozzátartozóik javaslatára gondolkodnak azon, hogy egy ideig inkább nem járnának be az intézménybe.

Az óvatosságukat megértve és elfogadva – tekintve, hogy veszélyeztetett korosztály tagjairól van szó – az intézmény vezetése a fenntartóval egyeztetve úgy döntött, hogy október 26-tól szünetelteti az intézményben a nappali ellátást.

A Gondozási Központ egyéb szolgáltatásai a megszokottak szerint működnek, a nappali ellátásban részt vevőkkel pedig otthonaikban tartják a kapcsolatot a központ munkatársai.

A Nagyrédei Gondozási Központ elérhetőségei változatlanok, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal mindazok, akiknek segítségre van szükségük!

Nagyréde, Atkári út 9.
e-mail: gondozasikozpont@nagyrede.hu
tel: 06-37-506-073 vagy 06/30/446 – 8472

Közzétette:

Elmaradnak a rendezvények

A járványügyi helyzet miatt 2020-ban már több beltéri és szabadtéri rendezvényünket nem szervezhettük meg. Ezek elmaradását mi is nagyon sajnáljuk, de fontosabbnak tartjuk a helyi közösség biztonságát. A teljes lakosság érdekében kiemelt jelentősége van a fegyelmezettségnek és a felelősségteljes viselkedésnek, hiszen az egészségügyi helyzet már súlyosabb, mint tavasszal – egyre több a megbetegedés, nő a kórházban kezeltek száma és az elhalálozások aránya.

Az Operatív Törzs egyértelmű ajánlása szerint és a kormányzat, illetve több települési önkormányzat példáját követve, idén mi sem rendezzük meg az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezését október 23-án.

A Nagyrédei Búcsú ugyan nem önkormányzati rendezvény, de az eseményhez kapcsolódó vidámpark és kirakodóvásár önkormányzati területen valósul meg minden évben. A koronavírus-járványhoz kapcsolódó előírások és óvintézkedések miatt az önkormányzat idén nem tud hozzájárulni a közterület használatához. Az egészségügyi ajánlásokat ebben a kérdésben is fontosnak tartjuk betartani, a nagyobb létszámú csoportosulások kerülése meghatározó pontja a védekezésnek.

Vannak, akik szerint meg kellene szervezni legalább a szabadtéri programokat, hiszen jelenleg a kormányrendelet lehetővé teszi a rendezvények lebonyolítását 500 fő részvételéig. Ez igaz, ugyanakkor a szükséges óvintézkedések betartása és résztvevőkkel való folyamatos betartatása szigorú követelményeket támaszt a szervezők számára.

Egy nyílt területű szabadtéri program esetében nem ellenőrizhető a területen lévők létszáma, a minimum 1,5 méteres védőtávolság betartása, a maszk megfelelő viselése, a használt tárgyak és gyakran érintett felületek folyamatos fertőtlenítése. Megszokott rendezvényeink megvalósításához emellett jóval nagyobb területre, előírás szerint elegendő mosdóhelyiségre és kézmosási, fertőtlenítési lehetőség biztosítására lenne szükség. Az óvintézkedések mellett szükséges minden résztvevő és helyszínen dolgozó adatait feljegyezni, hogy egy esetleges megbetegedés, kontaktkutatás során értesíteni tudjuk az érintett személyeket.

Az országos tisztifőorvos arra figyelmeztet: „Közös felelősségünk, hogy mindenki a maga helyén védekezzen, ebből senki ki nem maradhat!”

Úgy gondoljuk, hogy itthon, Nagyrédén is az egyik legjobb védekezési módszer közösségi szinten a csoportosulások és tömegek kerülésre függetlenül attól, hogy 100, 200, vagy 499 ember tartózkodik egyszerre egy helyen.

Köszönjük türelmüket és megértésüket! Bízunk abban, hogy ezek az intézkedések is hozzájárulnak ahhoz, hogy településünkön minél kevesebb fertőzött beteg és karanténba kényszerült személy, család legyen.

A programok pótolhatók, de az egészség nem!

Vigyázzanak magukra és egymásra, tartsák be az előírásokat!

Közzétette:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

Hírek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NAGYRÉDE Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet

alapján kiírja

2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

A” típusú Ösztöndíjpályázatát felsőoktatási hallgatók számára

a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan,

valamint

B” típusú Ösztöndíjpályázatát a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

A” típusú pályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

B” típusú pályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:

A” típusú pályázat

1. A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

3. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát,

 • több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat,
 • amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot,
 • amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,
 • állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,
 • igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,
 • munkanélküliség esetén a Munkaügyi Szervek igazolását,
 • vállalkozó esetén NAV igazolást előző évi jövedelméről.

B” típusú pályázat

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

amennyiben a szülők elváltak, jogerős bírósági ítélet másolatát,

 • több eltartott esetén iskola-, óvodalátogatási igazolásokat,
 • amennyiben a pályázó árva, félárva halotti anyakönyvi kivonat másolatát, árvaellátást megállapító határozatot,
 • amennyiben gyermeket nevel, születési anyakönyvi kivonatot,
 • állami gondozott, gyámolt esetén gyámhivatal határozatát, bíróság ítéletét,
 • igazolást tartós betegségről, határozatot rokkantság, fogyatékosság megállapításáról,
 • munkanélküliség esetén a Munkaügyi Szervek igazolását,
 • vállalkozó esetén NAV igazolást előző évi jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és

– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

 1. a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
 3. az anyasági támogatás,
 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
 7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
 10. a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
 11. az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
 12. az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásról és az Önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete 8.§ (1) és (2) bekezdése szerint:

8.§ (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében ösztöndíj állapítható meg annak a pályázatát határidőben benyújtó és a benyújtás időpontjában Nagyrédén bejelentett lakóhellyel rendelkező pályázónak, aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerre vonatkozó általános szerződési feltételekben meghatározott előírásoknak, és a rendelet szabályai szerint szociális rászorultsága megállapítható.

 1. Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinél az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át.” (jelenleg: 62.700,- Ft)

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december
4-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.

A “B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2021. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2021. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik “A” típusú ösztöndíjra, “B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A” típusú pályázat esetében

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 márciusa.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíj folyósításának feltételei

B” típusú pályázat esetében:

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2021/2022. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

A pályázók értesítési kötelezettségei

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)1. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása;
 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
 • személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

Nagyréde, 2020. 10. 06.

Siposné Fodor Judit s.k.

polgármester

1 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók, a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét, így a pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását és feldolgozását. Az e-ügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés alatt áll, a modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és a Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

Közzétette:

Eboltás

Az ebek veszettség elleni, szervezett formában történő kötelező
védőoltásának időpontja:

2020. október 06-án: 16.00 órától – 18.00 óráig

Helye: Polgármesteri Hivatal
Az oltást dr. Major Gyula végzi.
06/30-9618-115

Pótoltás:

 1. október 13-án: 16.00 órától – 18.00 óráig

Az eboltás ára:

HELYBEN TÖRTÉNŐ OLTÁS CHIPPEZETT KUTYÁKNÁL 4.000,- Ft/eb
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS 5.000,- Ft/eb
CHIPPEZÉS 5.000,- Ft/eb

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;

Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárás kezdeményezését vonja maga után.

Közzétette:

Folytatódik az agrárcenzus

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók.

A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet.

A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában.

A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

Közzétette:

Megújulhat a Zsellérház

Még februárban pályázott Nagyréde önkormányzata a zsellérház felújításának szakmai előkészítésére. A támogatást a Teleki László Alapítvány nyújtotta a Népi Építészeti Program keretében. Az előkészítő szakmai munka összesen 1.115.600 forintból valósult meg, melyhez az önkormányzatnak 50% saját forrást kellett biztosítania.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés előírta, hogy az előkészítő dokumentációt kizárólag a Miniszterelnökség által nyilvántartott, népi építészetben jártas szakértők készíthetik el, különös tekintettel arra, hogy az épület népi műemlék.

A tájház felújításának szakmai előkészítő dokumentációja augusztusra készült el, a nyár folyamán zajlottak a helyszíni felmérések, kutatások.
Elkészült a zsellérház építéstörténeti kutatása, fal- és tetőszerkezeti vizsgálata, szerkezetvizsgálati szakvéleménye és faszobrász restaurátori szakvéleménye is. A szakvélemények és kutatások alapján elkészültek az építész műszaki leírások és a szükséges felújítások tervei.

A szakvélemények műszaki tartalmú megállapításai mellett többek között kiderült az is, hogy a jelenleg látható épület csak egy rekonstrukció. Az eredeti épület az 1980-as évek elején összeroskadt, így az eredeti tervek alapján, szakértők segítségével épült fel újra a nagyrédei zsellérház.

Az elkészült felújítási tervek megvalósítására újabb támogatási kérelmet kell benyújtani a szakvélemények beküldésével. A tervezői költségbecslés szerint közel 7 millió forintból el lehet végezni a szükséges állagmegóvó és állapotjavító felújításokat az épületen. A pályázat benyújtásáról szeptember 10-én rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület az elkészült dokumentáció alapján.

Egy képviselő azt javasolta az ülésen, hogy jóval nagyobb összegre kellene pályázatot benyújtani, például a zsellérház felújítása mellett egy korhű gazdasági épület felépítésével egészítsék ki a projektet, hiszen a teljes pályázható keretösszeg 20 millió forint.

A pályázati felhívás egyértelműen leírja, hogy új épület vagy épületrész létesítése nem támogatható, illetve a meglévő épületek közül is csak a műemléki védelem alá tartozó vagy legalább egy éve helyi védelem alatt álló épület felújítása támogatható.

A pályázati támogatás ugyanakkor csak 80 százalékban fedezi a felújítás költségeit, az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania 20 százalék önerőt a megvalósuláshoz.

A pályázatot szeptember 14-én benyújtottuk és a tervezett fejlesztésekről megtörtént a bejelentés az Örökségvédelmi Hivatal felé.

Amennyiben a kérelem pozitív elbírálásban részesül, a kivitelezés 2021-ben megvalósulhat.

Közzétette:

Ajánlati felhívás – élelmiszerbeszerzés

Az ajánlatkérő adatai:

Név: Nagyrédei Kastély Óvoda

Cím: 3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

Képviseli: Kovácsikné Groszmanek Krisztina óvodavezető

e-mail: kastelyovoda@nagyrede.hu

Kapcsolattartó: Sebőkné Nagy Katalin élelmezésvezető

e-mail: gazdalkodas@nagyrede.hu

Az élelmiszer beszerzés tárgya:

Gyermekétkeztetés, szociális étkezés, munkahelyi étkezés, vendégétkezés biztosításához szükséges élelmezési nyersanyagok beszerzése székhelyre történő kiszállítással.

Pontos megnevezése:

Az ajánlattételi adatlap mellékleteként becsatolt táblázatban került rögzítésre.

Mennyiségi egysége:

1 darab, 1 kilogramm, 1 liter.

Becsült költsége:

14,5 millió forint évente, valamennyi élelmiszert beleértve.

A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

A szerződés időtartama:

2020. november 1-től határozatlan ideig, de maximum két évente újra pályáztatásra kerül az élelmiszer beszerzés.

Számlabenyújtási lehetőségek meghatározása:

Az átutalásos számlabenyújtás külön megegyezés szerinti időszakonként vagy azonnal történhet.

A fizetési határidő megjelölése:

A számla kiállításától számított minimum 8 nap.

Ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb ajánlat, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat lehet.

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Igen

Az ajánlattételi határidő:

2020. szeptember 25.

Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2020. szeptember 30.

Benyújtás módja:

Postai úton vagy személyesen az intézményvezető részére.

Egyebek:

A nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel a kötelezettségvállaló szerződést köthet: igen.

Az ajánlattételi adatlapot és a mellékletét képező táblázatok azon részét melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván benyújtani, kérjük kitölteni. Ez mellett az ajánlattevő egyéb termékeiről is csatolhat saját ár listát. A táblázat kitöltése feltétele az érvényes pályázatnak.

A megbízói ajánlatok elkészítéséért ajánlatkérő semmilyen címen díjat nem fizet.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között szerződés jön létre. Az ajánlatkérő nem köteles az árucikkenként meghatározott teljes mennyiséget megrendelni, mivel a mennyiségek csak előzetes becsléseken alapultak. A mennyiségek megadásával az Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatóságát kívánta biztosítani.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

Szállítási feltételek: A megrendelt nyersanyag szállítása heti 5 alkalommal (hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek), a megrendelt mennyiségben történik az óvoda címére 6.00 – 13.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig email-ben elküldve vagy telefonon leadva történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • Az ajánlatételi adatlapot és annak mellékleteit a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell elkészíteni. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.
 • Átláthatósági nyilatkozat.

Nagyréde, 2020. 09. 10.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina

óvodavezető

Letölthető dokumentumok:

Közzétette: