Megalakult az új képviselő-testület

Hírek

2022. november 24-én megalakult és letette esküjét az új Képviselő-testület.

A település alpolgármesterének a polgármester javaslatára egyhangúlag Csernyik Ottó Istvánt választotta meg a képviselő-testület.

A megalakult Pénzügyi-Ellenőrzési Bizottság összetétele:

elnök: Tősér Imre

tagok: Pál László

Kovácsik Krisztián

Rábaközi Linda (külső bizottsági tag)

Balázs-Ruzsom Csilla (külső bizottsági tag)

A megalakult Egészségügyi, Szociális Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság összetétele:

elnök: Szabad Csaba

tagok: Fehér Gyula

Kovácsik Krisztián

Kósa Xénia (külső bizottsági tag)

Kovács Zoltán (külső bizottsági tag)

A testület emellett elfogadta a szervezeti és működési szabályzatát is, amely honlapunkon a Dokumentumok/rendeletek között található meg, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban.