Szent Imre Általános Iskola

Szent Imre Általános Iskola, Könyvtár és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

3214 Nagyréde, Fő út 10-12.
Igazgató: Balázsné Kelemen Erika
telefonszáma: 30-570-5464

További telefonszámok:
06-37-573-005, 06-30-553-3032
email:
sulirede@t-online.hu

Iskolai hírek>>

DOKUMENTUMOK:

 

Iskolánk a falu védőszentjének, Szent Imrének nevét viseli. Szellemiségében fontos a tudás, az ismeretek bővítése,
az egymás iránti tisztelet, az elkötelezettség. Névadónkra minden év őszén, Imre napkor ünnepi műsorral emlékezünk.
Első osztályosaink ekkor kapják meg nyolcadikosainktól iskolánk jelvényét, melyet jeles alkalmakkor viselnek tanulóink.

A tanítás két épületben zajlik. A régi épületben van a könyvtár is, mely nemcsak az iskolásoknak áll rendelkezésére, hanem délutánonként a falu lakóinak is. Az új épületben működik a napközi és itt található az ebédlő is.
Iskolánk Minősített Művészetoktatási Intézmény, s ennek keretében zeneiskolai oktatás színesíti a mindennapokat.
Az itt szerzett tudásról minden évben színvonalas hangversenyeken adnak bizonyságot a gyerekek.

Iskolánkban a 2. évfolyamtól tanulnak angolt a gyerekek, negyediktől emelt óraszámban, csoportbontásban.

A természeti környezet, az élővilág megismerése, tisztelete vezetett oda, hogy Madárbarát iskola lettünk. Az ehhez
kapcsolódó tanösvény kiépítése, a tájékoztató táblák is azt segítik elő, hogy ezeknek a dolgoknak a fontosságát
a tanulók mindig szem előtt tartsák. Már több tanévben sikeresen részt vettünk az egri Életfa Környezetvédő
Szövetség által kiírt feladatok megoldásában, és a rajzpályázataikra is nagy számban küldünk be alkotásokat.

A tanév során élénk, színvonalas sportélet zajlik, s ilyenkor tornacsarnokunk, s füves pályánk ad otthont
a versenyeknek, melyre nagy létszámmal látogatnak el a térség iskoláiból is. Az alsós gyermekek úszásoktatását
pedig nevelőink a gyöngyösi strand úszásoktatóival közösen szervezik.

Alsós tanulóink zöme igényli a napközis ellátást, ahol a tanulás mellett színvonalas programokkal,
színházi előadásokkal teszik kellemessé az ottlétet.
A tanév során állandó ünnepi műsorainkkal tesszük színessé községünk kulturális életét. Október 23-án,
március 15-én, karácsonykor, farsangkor, tanévnyitón, tanévzárón, ballagás alkalmával gyönyörködhetnek
a szülők, barátok, ismerősök tanulóink tehetségében, színjátszószakkörös diákjaink előadásaiban.

Állandó rendezvényünk minden év őszén a Jótékonysági Bál, melynek szervezését, lebonyolítását a
Szülői Munkaközösség végzi. Áldozatos munkájuk eredményeként minden évben jelentős támogatást nyújtanak ezzel iskolánknak.

Tanulóink a tanév végén osztálykirándulások keretében látogatnak el az ország szebbnél szebb helyeire,
de állandó táboraink is nagy érdeklődésre tartanak számot. Télen Szlovákiában vagy Lengyelországban
síelhetnek, nyáron az alsósok a víz közelében, Sarudon, a Tisza-tónál, a felsősök Bogácson és környékén,
valamint Szlovákiában tölthetnek felejthetetlen napokat.

2009 szeptemberétől a mi iskolánkban is bevezetésre került a kompetencia alapú oktatás.
A csoportfoglalkozások, az Egészség-hét, a szüreti felvonulás, az Erkel-hét már ennek keretében
zajlottak, s a gyerekek nagyon élvezik ezeket az újfajta foglalkozásokat.

Iskolánkban működik a Diákönkormányzat is, melynek képviselői hetente tartanak megbeszélést.
A gyereknap programjának megszervezése és lebonyolítása teljesen az ő feladatuk. Ehhez a
szülőktől is és az iskola dolgozóitól is sok segítséget kapnak. A tanév során igyekeznek színesíteni a diákéletet
„meglepetésprogramokkal”, pl.: Küldj egy szaloncukrot!, Bálint-napi Szívküldi.

A délutáni, szabadidős foglalkozások is változatosak. Működő szakköreinken nagy számmal vesznek részt
tanulóink: színjátszó szakkör, felsőben, tánc (hip-hop, pom-pon) , énekkar, foci, kézilabda, kosárlabda,
lánytorna, tavasszal úszás tanfolyam, természetjáró szakkör, elsősegély-nyújtás,
orosz nyelv, felvételi előkészítő, sakk…

Az osztályközösség összetartását segíti a közösen szervezett kerékpártúra, nyársalás, számháború,
teadélután. Nemcsak itthon szervezünk programokat a gyerekeknek, hanem gyakran utazunk velü
k számunkra érdekes helyekre, kiállításokra is. Pl.: színházi előadások, Csodák Palotája, Tropicárium, stb.

Gyermekeink jelentős többsége hitoktatásban részesül. Nagy gonddal készülnek az elsőáldozásra,
a bérmálkozásra, s szívesen elevenítenek fel régi hagyományokat is, így a betlehemezést mellyel
évről évre végigjárják a falut.
Tanulóink egy-egy év során számtalan tanulmányi és sport versenyen mérik össze tudásukat más
iskolák tanulóival. E versenyeken való megmérettetés és a levelezős tanulmányi versenyek is mindig
szép eredménnyel zárulnak.

Rendszeres programjaink:

Karácsonyi Kavalkád – kézműves foglalkozások, közös fadíszítés
Egészséghét, ÖKO-nap
Gyereknap – színjátszókör előadása, vetélkedők, játékos programok, akadályverseny – falutúra
Színházlátogatás, biciklitúra, osztálykirándulás, mozi, kiállítások, számháború, teadélután,
farsangi bál, számháború, nyársalások, stb…
Madarak, fák napja – (Madárbarát iskola vagyunk)
A búcsúzó 8. osztályosok faültetése
Községi ünnepségeken való szereplés
Őszi szüret Nagyrédén – projekt
Papírgyűjtés
Környezetvédelem – szemétszedés

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett,
az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni.
A pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek.