Kategória cikkei: Hírek

Igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Ügyfeleink!

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 65/2024. (VII.4.) önkormányzati határozatával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban 2024. július 22. napjától 2024. augusztus 3. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt időszakban a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

KIZÁRÓLAG A HALASZTHATATLAN (SZÜLETÉSEK ÉS HALÁLESETEK ANYAKÖNYVEZÉSE) INTÉZÉSÉRE – 2024. JÚLIUS 22-TŐL 2024. AUGUSZTUS 3-IG A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI ÜGYELETET TART HÉTFŐN, KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN, MELYEKRE A 37/573-000– as TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ ELŐZETES IDŐPONT.

Ezúton köszönjük a T. Lakosság közreműködését!

dr. Árvai Gergely
jegyző

Közzétette:

Tájékoztatás tanévkezdési támogatásról

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete tanévkezdési támogatást nyújt a
Nagyrédén élő és Nagyrédei Nagyrédei Kastély Óvoda óvodai nevelésében részt vevő gyermekei,
valamint a Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola tanulói részére.

A tanévkezdési támogatás gyermekenként 10 000.- Ft.

A támogatás az alább letölthető nyomtatványon kérelmezhető, augusztus 1. és szeptember 30. napja között.

A kérelmet a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalhoz szükséges benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a
gyermek lakcíméről,- és az intézménylátogatásról szóló igazolást .

Közzétette:

Tájékoztató parlagfű elleni védekezésről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI törvény 17. §
(4) bekezdése szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.

A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
feladata. Az ezzel kapcsolatos helyszíni ellenőrzést belterületen a jegyző,
külterületen a kormányhivatal, mint ingatlanügyi hatóság végzi. A védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor,
a földhasználó előzetes értesítése, illetve fellebbezésére való tekintet nélkül.

Amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a fenti parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének, bírsággal sújtható. A bírság mértéke a
jogszabályban meghatározott szempontok alapján 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedhet. A közérdekű védekezés teljes költségét (amely tartalmazza a kényszer
kaszálás díját), az eljárás költségeit a földhasználó, földtulajdonos köteles
megtéríteni. A költségek meg nem fizetésük esetén, adók módjára NAV által
behajthatók!

Kérjük a lakosság együttműködését a parlagfű elleni védekezésben.

Közzétette:

Választási eredmények

A választópolgárok 52,05 százaléka vett részt a június 9-i önkormányzati és EP-választáson Nagyrédén, mindösszesen1392 nagyrédei választópolgár adta le szavazatát. A választók polgármestert és képviselő-testületet választottak, továbbá a Heves Vármegyei Közgyűlés tagjaira és az Európai Parlament tagjaira szavazhattak.

Tovább Közzétette:

Rendeletek kihirdetése

Hírek

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024. május 29-i ülésén hozott rendeletek a 2023-as költségvetésről, a 2023-as költségvetés zárszámadásáról, a tanévkezdési támogatásról, a vagyonrendelet módosításáról.

Tovább Közzétette: