Kategória cikkei: Hírek

Bérlakás-pályázat

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és igénybevételéről szóló 13/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet Nagyréde Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 3214 Nagyréde Fő út 3. I/1. alatti 55 m2 alapterületű „kivett lakás” megjelölésű bérlakás bérdeadására.

Feltételek:

  • Időtartam: 2023.03.21.napjától 1 éves határozott időtartamra
  • Bérleti díj 700 Ft/m2 (38.500 Ft) + 1 hónap kaució

Benyújtás módja:

Írásos Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részére benyújtott, indokolással ellátott kérelem szükséges.

Az előírt határidőn túl, késedelmesen benyújtott pályázatok a Képviselő-testület részéről nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatok benyújtásának helye:

Személyesen és postai úton:
Nagyrédei Polgármesteri HivatalNagyréde, Fő út 4., tel.: 37/573-000
A borítékra kérjük ráírni: „Lakáspályázat”

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 22.

A pályázatokról Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A döntés várható időpontja 2024.február 29. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül. A pályázattal kapcsolatos információ kérhető a munkaugy@nagyrede.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/573-000 számon.

Nagyréde, 2024. január 29.

Közzétette:

Igazgatási szünet

Hírek

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Ügyfeleink!

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2023. (XI.30.) önkormányzati határozatával aközszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében, továbbá az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Nagyrédei Polgármesteri Hivatalban 2023. december 18. napjától 2024. január 5. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt időszakban aNagyrédei Polgármesteri Hivatalban az ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL!

KIZÁRÓLAG A HALASZTHATATLAN (SZÜLETÉSEK ÉS HALÁLESETEK ANYAKÖNYVEZÉSE) INTÉZÉSÉRE – 2023. DECEMBER 18-TŐL2024. JANUÁR 5-IG A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI ÜGYELETET TART A HÉTFŐN, KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN, MELYEKRE A 37/573-000– as TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ ELŐZETES IDŐPONT.

Ezúton köszönjük a T. Lakosság megértését és közreműködését!

dr. Árvai Gergely
jegyző

Közzétette:

HIRDETMÉNY – Közmeghallgatás

Hírek

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 23-án (csütörtökön) 17:00 órától általános közmeghallgatást tart a Molnár József Közösségi Színtérben, melyre tisztelettel meghívja a település lakosságát.

Közzétette: