Községi könyvtár

2015 január 1-jétől a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár megkeresésére a nagyrédei könyvtár is csatlakozott a HEVESTÉKA könyvtári rendszerhez.

A Megyei Könyvtár háromhavonta letéti állományként kb. 200 db könyvet bocsájt olvasóink rendelkezésére. A letétként itt hagyott könyveket cseréli, frissíti a helyi igényeknek megfelelően, így a községben élők közvetve vagy közvetlenül hatékony és minőségi könyvtári ellátásban részesülnek.

Az új rendszer céljai:

  • 1. A szolgáltatási rendszerhez tartozó községi könyvtár/könyvtári szolgáltató hely gazdaságos könyvellátásának megoldása, a gyűjtemény sokoldalú hasznosítása;
  • 2. A település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő könyvkínálat biztosítása;
  • 3. A letéti állomány szakszerű gyarapításának, feltárásának, elektronikus eszközökkel való visszakereshetőségének biztosítása;
  • 4. Közhasznú, közérdekű és helyismereti információk szolgáltatása;
  • 5. A fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek speciális gyűjteményi igényeinek kielégítése;
  • 6. Közösségi szolgáltatások (könyvtári rendezvények, programok, kiállítások) biztosítása;
  • 7. A könyvtári adminisztrációval megbízott személy munkájának segítése, módszertani gondozás, továbbképzési lehetőségek biztosítása;
  • 8. Kiegészítő szolgáltatások (könyvkötészet, technikai, műszaki) biztosítása.

A megrendelő önkormányzatok a megyei könyvtárral kötött szerződés alapján igényelhetik a szolgáltatásokat.

A könyvek kölcsönzése mellett 2015 évtől lehetőséget van a folyóiratok helyben olvasására.
A könyvtárba várható folyóiratok jegyzéke:
AUTÓ BILD MAGYARORSZÁG, CSALÁDI LAP, CSODACERUZA, EZERMESTER 2000, KERTBARÁT MAGAZIN, LAKÁSKULTÚRA, NŐK LAPJA, PRAKTIKA, PRÍMA KONYHA, SZIVÁRVÁNY HETED 7 HATÁRON, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ MAGAZIN, AZ UTAZÓ

Ezek közül már olvasható a Nők Lapja, a Természetgyógyász magazin, a Praktika, a Príma konyha és a Kertbarát magazin.
A könyvtár a helyi általános iskola épületében az emeleten két tanteremben kapott helyet.
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót a könyvtár nyitvatartási idejében,
hétfőtől – péntekig du.: 14.00 – 18.00 óra között.