Kategória cikkei: Hírek

Karanténban van? Töltse le a Házi Karantén Rendszer applikációt!

A koronavírus elleni küzdelemben fontos, hogy mindent megtegyünk az egészségügyi ellátó rendszer és a rendvédelmi szervek terhelésének csökkentése érdekében.

A Házi Karantén Rendszer (HKR) olyan alkalmazás, amely segít ellenőrizni a Covid-19 fertőzés miatt hatósági házi karanténba rendelt személyek esetében a karantén szabályainak betartását és lehetővé teszi a karanténba rendelt betegek nyilvántartását és felügyeletét.

Az új szabályok értelmében amennyiben a technikai feltételek adottak abban az esetben a rendszer használata kötelező, ezzel biztosítva a karantén kötelezettnek a lehető legkényelmesebb megoldást a karantén szabályainak betartására, miközben megelőzhetjük a rendvédelmi szervek túlzott leterheltségét.

A HKR app letölthető innen:


Android 7.0 vagy újabb verzió szükséges


iOS 11 vagy újabb verzió szükséges

Tegyünk közösen egymásért!

Amennyiben hatósági házi karanténba rendelték és a technikai feltételek adottak, kérjük, használja az applikációt!

Bővebben: hazikaranten.hu

Közzétette:

Új szabályok: változik az intézmények működési rendje

A 484/2020. (XI. 10.) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet szerint a Molnár József Közösségi Színtér, a DJP Pont, és a települési könyvtár, valamint a fitnesz terem 2020. november 11-től nem fogadhat látogatókat.

A tornacsarnok az általános iskola tanóráin kívül, illetve a 8 – 16 óra közötti időszakon kívül nem fogadhat látogatókat, csak a dolgozók tartózkodhatnak a létesítményben.

Kérjük továbbá a település lakossága érdekében azon épületek, intézmények esetében is az aktuális szabályok, vonatkozó rendelkezések és az óvintézkedések betartását és betartatását, melyek üzemeltetője nem a települési önkormányzat. Az óvatosság, az elővigyázatosság nagyon fontos a járvány lassítása érdekében! Vigyázzunk egymásra!

Elérhető szolgáltatások:

Molnár József Közösségi Színtér, a Könyvtár és a DJP Pont

A Digitális Jólét Program Pont korábban bevezetett ablakos ügyfélfogadását ismét elindítjuk, hogy a település lakosságát segítni tudjuk a szükséges ügyintézésekben: például a kijárási korlátozáshoz kapcsolódó igazolás nyomtatásában. A szabadtéri wifi-hozzáférés az intézmény előtt bármikor használható. A DJP alapszolgáltatásait (nyomtatás, szkennelés, fénymásolás) a meghatározott időszakokban vehetik igénybe. Egyedi kérés, egyéb digitális segítségnyújtás esetén is szívesen állunk rendelkezésre ügyfélfogadási időben, vagy előzetes időpont egyeztetésével. (Kérjük, használják a kihelyezett csengőt! Az ügyintézés a bejárati ajtó melletti ablakon keresztül történik, a maszk használata kötelező!)

DJP Pont ügyfélfogadási időpontok:

  • Hétfő: 9:00 – 12:00
  • Szerda: 14:00 – 17:00
  • Péntek: 9:00 – 12:00

Könyvtár

Könyvkölcsönzés:

A könyvtári kölcsönzés házhozszállítással vehető igénybe, vagy az összekészített könyvcsomagot – előre egyeztetve a könyvtárossal – átvehetik a közösségi színtér bejárati ajtó melletti ablakon keresztül. A könyvek leadása is e szerint működik. (Kérjük, használják a kihelyezett csengőt! Az átvétel során a maszk használata kötelező!)

Bővebb információ és kölcsönzés:

  • KOVÁCSNÉ ERKI DALMA – könyvtáros
  • E-mail: konyvtar@nagyrede.hu
  • Telefon: 06/30/505-4055

A Molnár József Közösségi Színtér, a Könyvtár és a DJP Pont emellett közösségi média felületein keresztül nyújt online szolgáltatásokat, melyek az alábbi neveken érhetők el:

Facebook oldal: Molnár József Közösségi Színtér, Könyvtár és DJP Pont – Nagyréde

Facebook csoport: Programajánló – Nagyréde és környéke

Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri Hivatalt érintő ügyintézésekben kérjük, részesítsék előnyben a telefonos és interneten keresztüli ügyintézést. A feltétlenül személyes részvételt igénylő ügyintézésekhez időpont egyeztetése szükséges!

Nagyrédei Gondozási Központ

A Nagyrédei Gondozási Központ szolgáltatásai változatlanok, a nappali ellátásban résztvevőket otthonukban látogatják az intézmény dolgozói. Az ellátások, szolgáltatások igénybevételét ebben az időszakban is lehet kérni, a Gondozási Központ elérhetőségén érdeklődjenek a lehetőségekről!

Szintén a gondozási központ elérhetőségén jelezzék, ha karanténba kerülésük idején bármilyen segítségre szorulnak!

Gondozási Központ elérhetőségei:

Nagyrédei Kastély Óvoda

A Nagyrédei Kastély Óvoda működése a korábban meghatározottak szerint működik. Bármilyen változás esetében az intézmény haladéktalanul tájékoztatja a szülőket!

Ez mindenki számára nehéz időszak, fontos, hogy türelmesek legyünk egymással, figyeljünk oda saját magunkra és vigyázzunk mások egészségére is!

Köszönjük megértésüket!

Közzétette:

Felfüggesztett ügysegédi szolgáltatás, ügyintézés pedig csak előzetes időpontfoglalás után

2020. november 11. napjától (szerdától) a települési ügysegédi tevékenység teljes körűen felfüggesztésre kerül az mellet, hogy a HMKH Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztálya a járásszékhely ügyfélszolgálatán (ideiglenesen a Gyöngyös, Eszperantó u. 6. szám alatti Kormányablak épületében) kizárólag előzetes időpontfoglalással (telefonon, illetve elektronikus úton) fogadja ügyfeleit – tájékoztatott a járási hivatal.

Ügyeik intézéshez a következő módokon kérhetnek segítséget:

Telefon: 06 (37) 795-043
E-mail: hatosag.gyongyos@heves.gov.hu
Postai úton: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

További információk: www.kormanyhivatal.hu

Elektronikus ügyintézés:
mo.hu
https://epapir.gov.hu

A járási hivatal kéri az ügyfeleket, hogy ügyeiket lehetőleg személyes megjelenés nélkül, telefonon vagy elektronikusan intézzék.

Közzétette:

Ez a születésnap más mint a többi…

….ezt mindenki jól tudja. Nagyrédei Gondozási Központ november 11-én már negyedik születésnapját ünnepli. Igazán rendkívüli módon, hiszen alkalmazkodva a járványügyi helyzethez ellátottainkat otthonukban látjuk el, betartva az előírásokat. Egy kicsit nehéz úgy születésnapot ünnepelni, hogy nincs egyben a “család”, de semmiképp nem mehetünk el szó nélkül az eltelt négy év mellett.

Tovább Közzétette:

Betölthető vezetői állás

Hírek

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Társulás fenntartásában működő Kistérségi Humán Szolgáltató Központban intézményvezető (magasabb vezetői megbízással) beosztás betöltésére.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet;

– magyar állampolgárság;

– cselekvőképesség;

– a 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete szerinti felsőfokú szakirányú képzettség;

– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

– intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat,

– szociális szakvizsga, vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendeletben meghatározott vezetői mestervizsga;

– pályázatok koordinálásában, lebonyolításában szerzett – legalább 5 év – szakmai tapasztalat;

– vagyonnyilatkozat-tétel vállalása,

– magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot;

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolatát;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítványt;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében, elbírálásában részt vevők megismerhetik;

– nyilatkozatot arról, hogy a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést;

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázóval szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Bérezés: az illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 4 hónap

Vezetői megbízás időtartama: 5 év (2021. 01. 01. – 2026. 12. 31.)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. székhellyel,

a Társulás egész területe

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, tagönkormányzatokkal való szakmai kapcsolattartás.

Az intézmény alaptevékenysége: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, idősek nappali ellátása, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, fogyatékossággal élők nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, idősek bentlakásos ápolása, gondozása, gyermekjóléti alapellátás, családok, valamint gyermekek átmeneti otthona, szociális foglalkoztatás.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való közzétételétől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: soron következő társulási tanácsülés (2020. dec.)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. 01. 01.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. Az előkészítő bizottság javaslata alapján a Társulási Tanács Szociális Bizottsága véleményezi a pályázatokat. A pályázatokat a Társulási Tanács bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első tanácsülésen.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban, „KHSZK intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának címezve, a Társulás elnökéhez (Hiesz György 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) postai úton kell benyújtani. A kizárólag elektronikus formában benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

Bővebb felvilágosítás a 37/510-301 telefonszámon kérhető.

Közzétette: