Kategória cikkei: Hirdetmények

Hirdetmény – rendeletek kihirdetése

Hirdetmények

Nagyréde Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről és a fizetendő hozzájárulás mértékéről alkotott rendeletet november 30-i ülésén a képviselő-testület.

Tovább Közzétette:

5/2022.(VI.16.) önkormányzati rendelet

Hirdetmények

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 16-ai ülésén módosította Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II. 16) önkormányzati rendeletét.

Az 5/2022.(VI.16.) önkormányzati rendeletet kihirdetem.

A rendelet megtekinthető a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal titkárságán, a www.nagyrede.hu honlapon, továbbá a Nemzeti Jogszabálytárban.

A rendelet a kihirdetést követően, 2022. június 17. napján lép hatályba és 2022. június 18-án hatályát veszti.

Nagyréde, 2022. június 16.

dr. Árvai Gergely

            jegyző

Közzétette: