Kategória cikkei: pályázatok

Álláspályázat -gazdálkodási ügyintéző

Hírek Kiemelt pályázatok

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Éves költségvetés, annak módosítása és éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és egyéb adatszolgáltatások

elkészítése. Állami normatíva igénylése, módosítása és elszámolása. ÁFA bevallás

benyújtása. Analitikák vezetése, munkaügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• ASP, ÖNEGM, KGR, EBR42 rendszerek ismerete

• Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete

• 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Közigazgatási alap/és vagy szakvizsga,

• Szakmai gyakorlat – azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati

pénzügyi igazgatási) –

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Önálló, pontos, precíz munkavégzés

• Terhelhetőség

• Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai

önéletrajz

• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati

eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

Dr. Árvai Gergely

nyújt, a

37/573-000/3003 mellék

-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő

megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

NR/912/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási Ügyintéző.

• Személyesen: Dr. Árvai Gergely , Heves megye,

3214 Nagyréde, Fő út 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.

Közzétette:

Ajánlati felhívás – élelmiszerbeszerzés

Az ajánlatkérő adatai:

Név: Nagyrédei Kastély Óvoda

Cím: 3214 Nagyréde, Óvoda út 7.

Képviseli: Kovácsikné Groszmanek Krisztina óvodavezető

e-mail: kastelyovoda@nagyrede.hu

Kapcsolattartó: Sebőkné Nagy Katalin élelmezésvezető

e-mail: gazdalkodas@nagyrede.hu

Az élelmiszer beszerzés tárgya:

Gyermekétkeztetés, szociális étkezés, munkahelyi étkezés, vendégétkezés biztosításához szükséges élelmezési nyersanyagok beszerzése székhelyre történő kiszállítással.

Pontos megnevezése:

Az ajánlattételi adatlap mellékleteként becsatolt táblázatban került rögzítésre.

Mennyiségi egysége:

1 darab, 1 kilogramm, 1 liter.

Becsült költsége:

14,5 millió forint évente, valamennyi élelmiszert beleértve.

A szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés.

A szerződés időtartama:

2020. november 1-től határozatlan ideig, de maximum két évente újra pályáztatásra kerül az élelmiszer beszerzés.

Számlabenyújtási lehetőségek meghatározása:

Az átutalásos számlabenyújtás külön megegyezés szerinti időszakonként vagy azonnal történhet.

A fizetési határidő megjelölése:

A számla kiállításától számított minimum 8 nap.

Ajánlatok bírálati szempontjai: legalacsonyabb ajánlat, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat lehet.

Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt szakmai követelményeket nem teljesítik, vagy ajánlatukat az előírásnak nem megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít: Igen

Az ajánlattételi határidő:

2020. szeptember 25.

Az ajánlatok elbírálásának határideje:

2020. szeptember 30.

Benyújtás módja:

Postai úton vagy személyesen az intézményvezető részére.

Egyebek:

A nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépésekor a következő legkedvezőbb ajánlattevővel a kötelezettségvállaló szerződést köthet: igen.

Az ajánlattételi adatlapot és a mellékletét képező táblázatok azon részét melyre az ajánlattevő ajánlatot kíván benyújtani, kérjük kitölteni. Ez mellett az ajánlattevő egyéb termékeiről is csatolhat saját ár listát. A táblázat kitöltése feltétele az érvényes pályázatnak.

A megbízói ajánlatok elkészítéséért ajánlatkérő semmilyen címen díjat nem fizet.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő(k) között szerződés jön létre. Az ajánlatkérő nem köteles az árucikkenként meghatározott teljes mennyiséget megrendelni, mivel a mennyiségek csak előzetes becsléseken alapultak. A mennyiségek megadásával az Ajánlatkérő az ajánlatok összehasonlíthatóságát kívánta biztosítani.

Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árura vonatkozóan tehet árajánlatot, illetve az Ajánlatkérő csak I. osztályú minőségű árut fogad el. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján.

Szállítási feltételek: A megrendelt nyersanyag szállítása heti 5 alkalommal (hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek), a megrendelt mennyiségben történik az óvoda címére 6.00 – 13.30 óra közötti időben. A heti mennyiség megrendelése a megelőző hét csütörtök napján 15.00 óráig email-ben elküldve vagy telefonon leadva történik. Az esetleges rendelés módosítás a szállítást megelőző nap 13.00 óráig telefonon lehetséges.

Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • Az ajánlatételi adatlapot és annak mellékleteit a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell elkészíteni. Az ajánlatokat 1 eredeti példányban kell benyújtani.
  • Átláthatósági nyilatkozat.

Nagyréde, 2020. 09. 10.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina

óvodavezető

Letölthető dokumentumok:

Közzétette: