Szerző cikkei: nonk

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

A lakóhelyük szerinti körzetes óvoda:


Nagyrédei Kastély Óvoda
3214 Nagyréde, Óvoda út 7.
Kovácsikné Groszmanek Krisztina óvodavezető
06 30 570-2631
kastelyovoda@nagyrede.hu

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 20. között tartja meg. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt tájékoztatja. A gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, és társadalombiztosítási igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezéséhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Kovácsikné Groszmanek Krisztina
óvodavezető

Kapcsolódó letöltés

Közzétette:

Karantén – Fontos tudnivalók és szabályok

A külföldről érkező magyar állampolgárok a határon orvosi vizsgálaton esnek át. Akik esetében a vizsgálat során nem merül fel a COVID-19 fertőzöttség gyanúja, azok járványügyi nyilvántartásba vételt követően, járványügyi hatósági megfigyelés keretében, házi karanténban kötelesek tartózkodni. A házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.

A házi karanténba helyezett személyek ellátásáról, amennyiben rokonaik, ismerőseik erre nem képesek, az önkormányzatok kötelesek gondoskodni, a járványügyi szabályok betartásával. A házi karantén alá vont ingatlanokra a csatolt piros tábla kerül kihelyezésre.

A hatósági házi karanténra kötelezett személy a járványügyi megfigyelés időtartama alatt

 • otthonában köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el.
 • Otthonában vendéget nem fogadhat.
 • Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában tisztítani és tárolni.
 • Légúti tünetek (pl. láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy ügyeletes orvost telefonon értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.
 • A háztartási szemetet dupla zsákban köteles a kukába tenni.
 • Postát, áruszállítót fogadhat, az ajtó előtt kontaktus elkerülésével átveheti a küldeményt.
 • Ugyanígy átveheti az ajtóban egy hozzátartozójától, ismerősétől, az önkormányzattól az ételt, gyógyszert, egyéb árut is, amit hoztak neki.

Nagyrédén tudomásunk szerint jelenleg három személy van hatósági karanténban, akik közül mindenki tünetmentes.

Önkéntes karanténban jelenleg 4 család van – az ő házukon nem látható piros tábla – őket a hatóság nem ellenőrizni, mert önkéntes alapon vállalták otthonmaradásukat. Önkormányzatunk az önkéntes karanténba vonult személyekről nem kap tájékoztatást, de nekik is segítséget nyújt, amennyiben jelzik igényeiket. Községünkben az elkövetkező időszakban minden bizonnyal lesznek majd további lakók is, akik az előírások pontos betartásával házi karanténba kénytelenek vonulni. Az ilyen házakban/lakásokban a csatolt táblát helyezik ki a járványügyi szakemberek, annak eltávolítását is csak ők végezhetik el. 

Nyugalomra és szolidaritásra szólítunk fel minden lakost! A hatóságok teszik a dolgukat, naponta kétszer, eltérő időpontokban ellenőrzik a karantén betartását. Önkormányzatunk minden segítséget megad a karanténban lévő személyek részére.

Arra kérjük a továbbiakban az érintett személyekkel egy háztartásban élőket, hogy ők is maradjanak önkéntes karanténban erre az időszakra.

Kérjük az érintettek családtagjait, ismerőseit, hogy ne látogassák meg őket, illetve ha mégis meglátogatták, akkor ők is maradjanak otthonukban két hétig!

Együtt érzünk a karanténba került személyekkel, gondoskodunk biztonságukról és ellátásukról. Józan, felelős magatartásra kérünk mindenkit, a házi karantén mindannyiunk egészségét szolgálja.

Kérünk továbbá mindenkit, hogy a március 28-tól elrendelt kijárási korlátozást szigorúan tartsa be! Amennyiben feltétlenül szükséges, kizárólag a jogszabályban megengedett és halaszthatatlan indokok miatt hagyja el otthonát!

Ezúton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a március 28-tól hatályban lévő kijárási korlátozásokat maradéktalanul tartsák be!

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik a járványveszély idején az önkormányzat segítségét igénylik!

A 65 évnél idősebb nagyrédeiek jelzéseit elsősorban a Nagyrédei Gondozási Központ telefonszámain várjuk:  

 • 06-37/506-073,
 • 06-30/446-8472

A polgármesteri hivatal telefon-ügyeletéről itt tájékozódhatnak.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Közzétette:

Videó: polgármesteri tájékoztató 2.

covid-19 Hírek

Ezúton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a március 28-tól hatályban lévő kijárási korlátozásokat maradéktalanul tartsák be!

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik a járványveszély idején az önkormányzat segítségét igénylik!

A 65 évnél idősebb nagyrédeiek jelzéseit elsősorban a Nagyrédei Gondozási Központ telefonszámain várjuk:  

 • 06-37/506-073,
 • 06-30/446-8472

A polgármesteri hivatal telefon-ügyeletéről itt tájékozódhatnak.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Közzétette:

Szájmaszk és vírusteszt: állásfoglalás

A Heves Megyei Kormányhivatal állásfoglalása: a teljes lakosságot nem kell ellátni szájmaszkokkal, mert a maszk önmagában kevés a védekezéshez! Sőt, kockázatot jelenthet. Csak a távolságtartás képes lassítani a vírus terjedését. Szűréseket az önkormányzatok, háziorvosok nem végezhetnek.

A Heves Megyei Kormányhivatal hivatalos állásfoglalása a szájmaszkokkal és a koronavírus-gyorstesztekkel kapcsolatban:

1., A teljes lakosságot nem kell ellátni szájmaszkokkal, mert a maszk önmagában kevés a védekezéshez! Sőt, a nem megfelelő maszk / a maszk nem megfelelő használata a hamis biztonságérzet miatt akár a járvány súlyosbodásához vezethet.

2., Semmiképpen nem az önkormányzat, és nem a háziorvosok feladata a gyorsteszt használata. A megbízhatóságuk nem elég magas, a hamis eredmények miatt inkább kockázatot jelentenek.

A kormányhivatal vezetője felhívja a figyelmet: az önkormányzatok feladata a központi intézkedések széleskörű kommunikációja, a hiteles tájékoztatás, a pánik kialakulásának megelőzése.

A teljes állásfoglalás:

Ezúton is kérünk mindenkt, hogy a hivatalos tájékoztató és információs anyagokban foglaltak szerint járjon el. Kérünk mindenkit, hogy közös érdekünkben tartsák be a korlátozásokat!

Ezúton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a március 28-tól hatályban lévő kijárási korlátozásokat maradéktalanul tartsák be!

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik a járványveszély idején az önkormányzat segítségét igénylik!

A 65 évnél idősebb nagyrédeiek jelzéseit elsősorban a Nagyrédei Gondozási Központ telefonszámain várjuk:  

 • 06-37/506-073,
 • 06-30/446-8472

A polgármesteri hivatal telefon-ügyeletéről itt tájékozódhatnak.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Közzétette:

Polgármesteri tájékoztató

covid-19 Hírek

Siposné Fodor Judit polgármester videóösszefoglalója a veszélyhelyzet kapcsán.

Ezúton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a március 28-tól hatályban lévő kijárási korlátozásokat maradéktalanul tartsák be!

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik a járványveszély idején az önkormányzat segítségét igénylik!

A 65 évnél idősebb nagyrédeiek jelzéseit elsősorban a Nagyrédei Gondozási Központ telefonszámain várjuk:  

 • 06-37/506-073,
 • 06-30/446-8472

A polgármesteri hivatal telefon-ügyeletéről itt tájékozódhatnak.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Közzétette:

Érvényesek maradnak a lejáró okmányok a veszélyhelyzetet követő 15 napig

A járási hivatal tájékoztató anyagai szerint a 2020. március 12. után lejáró személyi igazolványok, lakcímkártyák, közgyógyigazolványok érvényessége a veszélyhelyzet alatt nem szűnik meg. A kormányablakokban korlátozták az ügyfélfogadást. Fontos tájékoztatók!

Közzétette:

Nagyrédén is járt – a koronavírus-teszt eredményére vár

Orvosi információk alapján koronavírus-megbetegedés gyanújával vizsgáltak a balassagyarmati kórházban egy nagyrédei rokonsággal rendelkező fiatalt, aki az elmúlt napokban Nagyrédén is járt, több barátjával is találkozott.

A teszt eredménye még nincs meg.

Ezzel együtt Siposné Fodor Judit polgármester a település két háziorvosával egyetértésben nyomatékosan felhívja mindenki figyelmét, hogy tartsák be végre a fizikai értintkezésekre vonatkozó korlátozásokat.

– A vírus fertőzőképessége nagyon nagy, tünetmentes emberek is lehetnek hordozók, ők is fertőzhetnek. Mire egyáltalán kiderül, hogy valaki fertőzött, addig végigfertőzheti mindazokat, akikkel kontaktálódott. És ehhez elég az is, hogy közel álljanak egymáshoz a boltban, vagy akár az után szót váltva – húzta alá a polgármester. Megjegyezte azt is: mindenki közös érdeke (lenne), hogy a nagyrédeiek vegyék komolyan a most még enyhének mondható korlátozásokat. Ha ugyanis kirobban a járvány, akkor sokkal szigorúbb intézkedések léphetnek életbe. De ennél is nagyobb baj, hogy emberéleteket kockáztat mindenki, aki még mindig félvállról veszi a veszélyt. Miközben a közvetlen környezetünkben már koronavírus-gyanús esetet vizsgálnak.

– A két háziorvosunkkal konzultálva és velük egyetértésben nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy ha csak teheti, maradjon otthon. Ha ki kell mozdulnia, minimális időt töltsön mások társaságában, és kerüljön minden fizikai érintkezést, kézfogást, ölelést, puszit. Boltban, gyógyszertárban és más, még nyitva lévő szolgáltató helyeken szigorúan tartsák be a legalább egy méteres távolságot! Azok is, akik makkegészségesnek érzik magukat. Akik pedig csak picit is betegek, azok maradjanak otthon! Óriási a felelősségünk abban, hogy ne következzen be robbanásszerű megbetegedés-sorozat – hangsúlyozta a polgármester, nyomatékosítva azt is: aki mégis elhagyja otthonát, annak hazatérve az első dolga a felsőruházat levetése és a kézmosás legyen!

A polgármester arra kéri a szülőket, hogy gyermekeikben is tudatosítsák és követeljék meg tőlük, hogy ne járjanak össze, ne menjenek az utcára, online tartsák egymással a kapcsolatot.

Közzétette:

Kérjen segítséget, ha szüksége van rá!

A 65 évnél idősebb nagyrédeiekekel a Gondozási Központ sorra felveszi a kapcsolatot. Ezzel együtt kérjük, hogy az idősebb korosztály tagjai hívják a gondozási központ számait (06-37/506-073, 06-30/446-8472), ha segítségre van szükségük.

A Nagyrédei Gondozási Központ telefonszámain munkatársaink munkaidőben fogadják hívásaikat. Kérjük, éljenek a lehetőséggel.

Egyúttal kérjük, hogy akik esetleg önkéntes karanténba vonultak, azok is jelezzék ezt a gondozási központ fenti számain, hiszen az önkéntes döntésekről az önkormányzatnak nincs tudomása, azonban az információ a későbbiekben hasznos és fontos lehet.

Nagyrédén és térségében továbbra sincs igazolt koronavírusos beteg, mindenkitől fegyelmezett viselkedést, a veszélyhelyzeti szabályok maradéktalan betartását kérjük annak érdekében, hogy ne törhessen ki robbanásszerű járvány!

A gondozási központ munkatársai az alábbi számokon hívhatók:
06-37/506-073 vagy 0630/446-8472

Közzétette: