Nagyrédei Kastély Óvoda

Nagyrédei Kastély Óvoda
3214 Nagyréde, Óvoda út 7.
Óvodavezető: Kovácsikné Groszmanek Krisztina
Telefon:
30/570-2631-
37/373 016
Élelmezésvezető telefonszáma: 06-20-264-6778 (06:00 – 14:00 óra között hívható)
E-mail: kastelyovoda@nagyrede.hu

Óvodánk Nagyrédén egy régi kastély épületében kapott helyet az 1950-es évektől, amelyhez hatalmas kert és udvar tartozik. A kert öreg fákkal van szegélyezve és számtalan kisebb és nagyobb bokor védi a gyermekeket a játékuk során.

Intézményünk Nagyréde egyetlen óvodájaként működik a 2,5-7 éves korú gyermekek számára, jelenleg négy csoporttal. Mivel községünk nem rendelkezik bölcsődével, de a munkahelyek megtartása sajnos megköveteli az anyukák mielőbbi munkába állását 2009 áprilisában elindítottuk a családi napközit az intézmény területén belül. Ide másfél éves kortól három éves korig járnak a gyerekek.
Az óvoda lehetőségeit figyelembe véve határozta meg nevelőtestületünk az óvodánk célját: a 3-7 éves korú gyermekek életkori sajátosságainak a figyelembe vételével derűs, oldott légkörben, egészséges és harmonikus személyiségfejlesztés. Sokféle, változatos és lehetősé szerint a szabadban végzett mozgásos tevékenységgel az egészsége életmódra nevelünk.
Nevelési céljaink megvalósításában alapvetően az óvodás gyermek megnyilvánulási formáira, a játékra és a mozgásra építünk, mint a fejlődést meghatározó tényezőkre. Kihasználjuk falunk adottságait, sok sétát szervezünk szűkebb és tágabb környezetünkben, kirándulunk a közeli Mátrába.
Óvodai kollektívánk az alapfeladatokon túl foglakozik a hagyományápolással, a környezetvédelemmel, a környezettudatos magatartás kialakításával, az egészséges életmód iránti igény kialakításával, a láb- és tartásjavító tornával, fejlesztő pedagógiával. Ezekkel segítjük elő a gyermekek egészséges fejlődését, értelmi képességeik, tanulási részképességeik fejlesztését.
Az épület alapterülete nagy, szintenként kb. 300 m2. Az 1998 évi felújítás során ideálissá vált óvodai használatra az épület felső szintje. A gyermekek számára a kiszolgáló helyiségek száma megfelelő, minden csoportnak saját öltözője és mosdója van. Az elmúlt években sor került a földszinti mosdók felújítására is.
A csoportszobák az épület nagysága ellenére nem elég nagyok, tágasak. Befogadóképességük a gyermekenkénti minimális 2 m2/fővel számolva 17, 23, 25, 25 = összesen 90 fő ellátására nyújt lehetőséget. A legkisebb csoportszobában a gyermekek játszóhelyét bővítettük egy galériával.
A szobák jól felszereltek és az elmúlt években minden csoportba új bútort készített a karbantartónk. Az óvoda és iskola közös alapítványára befolyt összegből volt erre lehetőségünk.
Az óvoda épületében üzemelő Családi napközi beindításához is jelentős átalakításra volt szükség. A felső szintre kerítés, a lépcsőhöz kapaszkodó, a mosdójukba kád, az öltözőbe pelenkázó asztal került.
Az épület minden teremében PVC burkolatunk van.
Rendelkezünk még egy jól felszerelt tornaszobával is, ahol a testnevelés foglalkozásokat és a szabadidős mozgástevékenységeket tartjuk, és a nap bármely szakában használhatjuk a gyermekekkel egy kis szabad mozgásra. A tornaszobában van bordásfal, többféle kéziszer, de az egészséges mozgásfejlesztéshez itt is folyamatosan pótoljuk, újítjuk az eszközöket.
Egyéb helyiségeink, a felnőttek számára a nevelői szoba, vezetői iroda, gazdaságvezetői iroda, személyzeti szoba. Ebben még nem felelünk meg az eszközjegyzékben leírtaknak, mert a felnőttek kiszolgálására még hiányoznak helyiségeink: felnőtt öltöző, zuhanyzó, orvosi szoba, fejlesztő szoba, stb.
Az épület mellett nagy udvarral rendelkezünk, amely megfelelő a pedagógiai programunk megvalósításához. Rendelkezünk füves, árnyékos, homokos résszel. Három homokozó, három fából készült többfunkciós mászóka sokféle mozgáslehetőséget biztosít gyermekeinknek. Régi, de jó állapotban lévő vasmászókáink is vannak és egyéb fajátékok – mozdony, vonat. Kicsi és nagy csúszda színesíti még az udvart. Rugós játékokkal és labdadobálóval egészítettük ki az udvari játék lehetőségeket a gyermekeknek az utóbbi években. Udvarunk alkalmas arra, hogy gyermekeink mozgás és játékigényét kielégítse.
A családi napközis gyermekeknek az óvoda udvarából kerítettünk el egy rész, ők is itt játszanak.

Udvarunkon a játékok pótlását, felújítását, az eszköznormának való megfelelést a szülők segítségével oldjuk meg, az általuk szervezett jótékonysági bál bevételét minden évben erre fordítjuk.
Programunk megvalósításához az udvar ideális. Fedett részt is kialakítottunk az udvar egy részében, ahová esős időben is kimehetünk. A szülők igényként megfogalmazták egy kis pancsoló működtetését is az udvaron, amit szeretnénk még megvalósítani.
A nevelői szobában kapott helyet a 600 kötetes könyvtárunk, amit folyamatosan bővítünk, mert szakmai munkánkban nagyon fontos az önképzéssel szerzett új ismeretek elsajátítása, nevelőmunkánkban való alkalmazása.
Az épületben helyezkedik el a főzőkonyha. Konyhánk modern, a HACCP előírásainak is nagyrészt megfelelő. Az elmúlt években konyhai edényeket vásároltunk és a konyhában is bútorcserére került sor. A konyhából étellifttel szállítjuk az ennivalót az emeltre. A konyhai dolgozók részére öltöző, zuhanyzó is rendelkezésre áll.
Nevelőtestületünket a folyamatos megújulás jellemzi, ezért indultunk 2000-ben a COMÉNIUS pályázaton. Pályázatunk sikeres elbírálása után kezdtük el építeni intézményünkben a COMÉNIUS I. modellt. A modell kiépítésén túl vagyunk, intézményünkben a „Partnerközpontú működés” szerint dolgozunk. A minőségfejlesztésben elért legmagasabb elismerésünk a Közoktatás Minőségéért Díj Partnerközpontúság kategóriájának ezüst fokozata 2004-ben.
A programhoz kapcsolódóan klubhálózatot működtettünk az Észak-Magyarországi intézményeknek.
Nevelőtestületünk innovatív szemléletének következő állomása a TÁMOP 3.1.4. pályázat volt, amikor bevezetésre került két csoportban a kompetencia alapú óvodai programcsomag 2009 szeptemberétől, majd 2010 szeptemberétől minden csoportban.
Óvodánk Madárbarát Óvoda és 2012-ben elnyertük a Zöld Óvoda címet is.
Igyekszünk gyermekeink egészségét óvni, és a prevencióra is odafigyelni, ezért az óvoda alagsorában, pincéjében kialakítottunk egy sószabát, ahová rendszeresen járnak a csoportok.

Pályázataink:

TÁMOP 3.1.4
TÁMOP 3.1.7