Kapcsolat, szervezet, vezetők

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal
3214 Nagyréde, Fő út 4.
Központi telefon: 37/573-000
honlap: www.nagyrede.hu
Facebook: Nagyréde Önkormányzata

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 16:00
Szerda: az ügyfélfogadás szünetel!
Csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek: az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri fogadóóra:
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 09:00 – 12:00

Jegyzői fogadóóra:
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 09:00 – 12:00
Vezetők, ügyintézés:

Siposné Fodor Judit polgármester 06-30-553-5542 polgarmester@nagyrede.hu
Dr. Vanó Szilárd jegyző 06-37-573-000/3003 jegyzo@nagyrede.hu
Kerek Lászlóné önkormányzati ügyek,
üzletműködés ügyek, szálláshely bejelentések,
méhtartással kapcsolatos ügyek
06-30-553-5398 06-37-573-000/3004 igazgatas@nagyrede.hu
Zólyomi Ádám adóügyek 06-30-737-0302;  06-37-573-000/3031 adougy@nagyrede.hu
Kaponya Zoltánné pénztár, munkaügyek 06-30-553-3268;
06-37-573-000/3024
penztar@nagyrede.hu
Siraki Tamásné pénzügyek, könyvelés 06-30-730-3266;
06-37-573-000/3010
konyveles@nagyrede.hu
Srajber-Oláh Zsuzsanna szociális- és hagyatéki ügyek,
anyakönyvi ügyek
06-37-573-000/3007 06-30-637-4179 anyakonyv@nagyrede.hu
Sebőkné Nagy Katalin pénzügyek, számlázás 06-37-573-000/3008 gazdalkodas@nagyrede.hu
műszaki ügyintéző 06-30/235-8246 muszaki@nagyrede.hu
Göncző Ádám település-üzemeltetés 06-30-553-5656 telep@nagyrede.hu
Kovácsné Réz Boglárka településüzemeltetés, lakossági bejelentések, termőföld kifüggesztések 06-30-553-3248;
06-37-573-000/3009
titkarsag@nagyrede.hu;
kozmunka@nagyrede.hu
Patócs Viktória védőnő 06-37-397-779; 06-30-553-3350 viktoria.patocs@gmail.com
Kósa Dávid r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott
(Fogadóóra: minden hónap második csütörtökén 10:00 – 11:00 óráig, Gyöngyöspatán a rendőrőrsön)
06-30-781-2399 kosad@heves.police.hu
belföldi jogsegély: jogsegely@nagyrede.hu

A közérdekű adatigénylés iránti kérelmeket a jegyzo@nagyrede.hu, illetve a polgarmester@nagyrede.hu e-mail címekre várjuk.

Üzenetküldés:

  Az Ön neve (kötelező)

  Az Ön emailcíme (kötelező)

  Az Ön telefonszáma (kötelező)

  Válasszon címzettet, ügytípust (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet