Szerző cikkei: nonk

Prof. Dr. Vibók Ágnes fizikus

Dr Vibók Ágnes a fizikai tudományok kandidátusa, a MTA doktora. Szakterülete az atom és molekulafizika. Jelenleg a Debreceni Egyetem tanára, de tanított a németországi Heidelbergi Egyetemen is. Számos országba hívják, hogy elméleti kutatásairól előadást tartson.

Közzétette:

Dr. Molnár József történész

Dr. Molnár József az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Középkori Történelmi Segédtudományok Tanszékén folytatta aktív kutató-, és tudományos munkáját. Kutatta Nagyréde község történetét is, amit két kötetben írt meg, kandidátusi disszertációjaként.
Az első kötet Nagyréde története a feudalizmus korában, a második kötet Nagyréde története 1850-1945 címmel jelent meg.

Közzétette:

Vachott Sándor emlékmű

Vachott Sándor, a szabadságharc híres költője Nagyrédén töltötte élete utolsó éveit, a településen születtek utolsó költeményei. Az emlékműre Vachott Sándorné visszaemlékezéséinek egy mondata került elhelyezésre: „Életem legboldogabb éveit Nagyrédén éltem át, s így nem csoda, ha úgy tetszik nekem, mintha sehol a világon oly jól nem érezhetné magát az ember, mint ott,…”.

Közzétette:

Történelmi pincesor

Nagyrédén az “Új-hegyen” található a történelmi Pince sor, mely néhány tucat öreg pinceépületből áll. A Pince sor egyszerű és mégis jelentős népi építészeti emléke hazai szőlőkultúránknak.

Közzétette:

Fáy-kastély

A Fáy-kastély a 18. század közepe táján épült, országos védelem alatt álló műemlék. Magja téglalap alapú volt, az oldalrizalitok és a tornác a 19. század elején épültek hozzá. Az épületben kapott helyet a Falusi Galéria, ahol Molnár József helyi születésű festőművész 39 festménye került elhelyezésre. A kiállítás jelenleg nem látogatható, az épület felújításra vár.

Közzétette:

Zsellérház

Falumúzeumként működik a település legrégibb fennmaradt lakóháza, a Zsellérház. Országos műemlék, becslések szerint több, mint 200 évvel ezelőtt épülhetett.
Háromosztatú, egyszerű észak-magyarországi palócház. Falazata fonott sövényből készült vert fal és vályog. Tetőzete zsúppal fedett, nyeregtetős.

Közzétette:

Szent Imre Római Katolikus Templom

A török hódoltság alatt egyesültek a falurészek a mai település központjában, valószínűleg akkor – a 16. század utolsó és a 17. század első éveiben – épült a jelenlegi templom helyén álló kőtemplom. A templom “egész alapból újbóli építésére” a 19. század második felében került sor. Külső képében az 1870-es években felépített formáját őrzi, a belső festések 1939-ben készültek, a berendezési tárgyak a 18-19. századból valók, közülük néhány műemlék jellegű tárgy.

Közzétette: