Új szabályok az intézményekben

covid-19 Hírek

Az önkormányzati intézményekben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személyek tartózkodhatnak a szükséges védőtávolságok megtartásával. Az egyes intézmények esetében, azok feladatellátásának megfelelően egyéb korlátozások, előírások is bevezetésre kerültek a járvány terjedésének lassítása érdekében az alábbiak szerint.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal épületébe az ajtó mellett lévő csengő használatával, kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk, sál vagy kendő használatával lehet belépni, testhőmérséklet mérését követően.

Az ügyintézés megfelelő távolságtartás mellett ügyfélfogadási időben lehetséges hétfőn, kedden és csütörtökön 8:00 és 16:00 között.

A hivatal épületében a dolgozókon, hivatalos ügyben érkező személyeken és ügyfeleken kívül más személy nem tartózkodhat, az ügyféltérben kísérő személy csak kivételesen indokolt esetben lehet. Az előírások a kísérő személyekre is vonatkoznak.

Nagyrédei Kastély Óvoda

Reggel a gyermekek érkezése legkésőbb 8 óra 30 percig történhet, az óvoda területére való belépés előtt érintés nélküli testhőmérséklet mérésre kerül sor. Szülő, kísérő az intézmény területére nem léphet be (kizárólag az intézményvezető előzetes engedélyével, indokolt esetben).

A gyermekek átadása az óvoda dolgozóinak közreműködésével történik az intézmény bejárati kapujánál, akik bekísérik a gyermekeket. Az ebéd után távozó gyermekek szülei az óvoda előtt várakozhatnak, a dolgozók 12:30-kor kikísérik a gyerekeket szüleikhez.

Délután 15:30-tól kezdődik a gyermekek kiadása az óvodából, a szülők szintén az óvoda előtt várakozva kapnak segítséget az intézmény dolgozóitól.

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. A szülő köteles értesíteni az intézményt, ha a gyermeke esetében koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van és gondoskodnia kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján orvosi vizsgálatról.

Nagyrédei Gondozási Központ

Az intézmény a központi előírásoknak megfelelően 50%-os férőhely kihasználtsággal működik az idősek nappali ellátását illetően. Az épületbe testhőmérséklet ellenőrzését követően lehet belépni. Az épületben az ellátottakon és a dolgozókon kívül kizárólag indokolt esetben, előzetes egyeztetést követően tartózkodhat más személy az intézményvezető engedélyével, szájat és orrot eltakaró maszk, vagy sál/kendő viselésével, a szükséges távolságok megtartásával.

A központ nappali ellátáson kívüli szolgáltatásai (például házi segítségnyújtás) az érvényben lévő jogszabályok szerint, megváltozott szolgáltatási renddel vehetők igénybe. Ezzel kapcsolatban minden esetben az intézményvezető ad tájékoztatást a meglévő és új ellátottaknak egyaránt az intézkedési tervnek megfelelően.

Molnár József Közösségi Színtér

A közösségi színtér a rendszeres csoportfoglalkozások kivételével kizárólag szájat és orrot eltakaró maszk viselésével látogatható. Az intézmény épületébe csak testhőmérséklet mérését követően lehet belépni a foglalkozásokra és programokra.

A színtér programjain, csoportos foglalkozásain 65 év feletti személyek részvétele nem ajánlott!

A csoportos foglalkozások alkalmával kizárólag a foglalkozás aktív résztvevői látogathatják az intézményt, a kísérő személyek az épület előtt várakozhatnak.

A rendszeres foglalkozáson kívüli programok résztvevőinek minden esetben egészségügyi nyilatkozat kitöltése kötelező!

A Digitális Jólét Program Pontot korlátozott időtartamban, szerda délután 16 és 18 óra között, illetve pénteken 10 és 12 óra között látogathatják az ügyfelek. Javasoljuk előzetes időpont egyeztetését!

Könyvtár

Az iskola épületében működő települési könyvtár nyitvatartási ideje módosul, a „Könyvet házhoz” program folytatódik. Javasoljuk, hogy lehetőség szerint részesítsék előnyben a házhozszállítást a személyes látogatás helyett!

A könyvtár hétfőn, szerdán és pénteken 15 és 16 óra között kizárólag az általános iskola tanulóit és tanárait fogadja. 16:30-tól 18:00-ig szabadon látogathatók a könyvtár helyiségei, kizárólag maszk viselésével, testhőmérséklet vizsgálata után. (A két idősáv között szellőztetés és fertőtlenítés történik.)

Tornacsarnok

A tornacsarnok épületét reggel 8 órától délután 16 óráig a Szent Imre Általános iskola tanulói és dolgozói látogathatják. 16 óra után az épület helyiségeit kizárólag a dolgozók és az ökölvívó edzés résztvevői látogathatják a testhőmérséklet mérése után. Kísérő vagy más személy a létesítménybe nem mehet be!

Kérjük, tartsák be az előírásokat a járvány terjedésének lassítása érdekében!
Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Vigyázzunk egymásra!