ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022-12-03

Álláspályázat – karbantartó

pályázatok

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet karbantartó munkakör betöltésére.

A jogviszonyidő tartama: határozatlan idejű MT. jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat intézményeinél és ingatlanainál előforduló javítási, karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése. Épület karbantartási, szakipari feladatok, valamint a közterületek gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezése az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet,

• B kategóriás jogosítvány,

• 3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Traktor vezetői engedély, kőműves, vízvezetékszerelő, kazángépkezelő, villanyszerelő, hegesztő szakma valamelyike

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát.

• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkaköra pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:       2022. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Fodor Judit nyújt, a 06305535542-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot:NR/2181/2022, valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.

vagy

• Elektronikus úton Siposné Fodor Judit részére apolgarmester@nagyrede.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Siposné Fodor Judit, Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:         2022. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.