ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023-02-14

Álláspályázat – adóügyi ügyintéző

pályázatok

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

Ellátandó feladatok:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 2-6. pontja, valamint 8-13. pontja alapján adóügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóbevallások feldolgozása, adó kivetése, változások könyvelése, adók beszedése, ellenőrzés lefolytatása. Államigazgatási illeték beszedése. Adószámlaszámok kezelése, adók nyilvántartása, zárási összesítők vezetése. Adóbevétel tervezése és teljesítése. Adatszolgáltatások teljesítése, statisztikai jelentések, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középfokú képesítés, közgazdasági szakképesítés vagy középfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         ASP, ÖNEGM rendszerek ismerete

•         Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete

•         6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmai gyakorlat – azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati, pénzügyi, igazgatási) – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felsőfokú közgazdasági szakképzettség vagy felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői, adóigazgatási szakügyintézői szakképesítés

•         Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

•         KGR, EBR42 rendszerek ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Önálló, pontos precíz munkavégzés

•         Terhelhetőség

•         Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvai Gergely nyújt, a 37/573-000/3003 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/169-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a foglalkoztatási döntésig kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.