Álláspályázat – Gazdálkodási Ügyintéző

pályázatok

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakör betöltöje által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1.melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Éves költségvetés, annak módosítása és éves költségvetési beszámoló elkészítése. Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és egyéb adatszolgáltatások elkészítése. Állami normatíva igénylése, módosítása és elszámolása. ÁFA bevallás benyújtása. Analitikák vezetése, munkaügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • ASP, ÖNEGM, KGR, EBR42 rendszerek ismerete
 • Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai gyakorlat — azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati, pénzügyi, igazgatási) — Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Önálló, pontos precíz munkavégzés
 • Terhelhetőség
 • Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(lV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvai Gergely nyújt, a 37/573-000 telefonszám 3003 mellékén.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/121-7/2023., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási Ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a foglalkoztatási döntésig kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 5.

Az álláspályázat egyidejűleg a Személyügyi Központ Közszolgállás portálján is elérhető.

Álláspályázat —Gazdálkodási Ügyintéző

Nagyrédei Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagyrédei Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4.

A munkakör betöltöje által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1.melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Éves költségvetés, annak módosítása és éves költségvetési beszámoló elkészítése. Magyar Államkincstár részére havi, negyedéves és egyéb adatszolgáltatások elkészítése. Állami normatíva igénylése, módosítása és elszámolása. ÁFA bevallás benyújtása. Analitikák vezetése, munkaügyi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • ASP, ÖNEGM, KGR, EBR42 rendszerek ismerete
 • Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai gyakorlat — azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati, pénzügyi, igazgatási) — Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Önálló, pontos precíz munkavégzés
 • Terhelhetőség
 • Rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019.(lV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Árvai Gergely nyújt, a 37/573-000 telefonszám 3003 mellékén.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/121-7/2023., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási Ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a foglalkoztatási döntésig kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 5.

Az álláspályázat egyidejűleg a Személyügyi Központ Közszolgállás portálján is elérhető.