ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023-11-01

Álláspályázat – igazgatási ügyintéző

pályázatok

NAGYRÉDEI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Igazgatási ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Részvétel a képviselő-testület ülésein, az ülések jegyzőkönyveinek vezetése, nyilvántartás vezetés az önkormányzati rendeletekről és önkormányzati határozatokról, üzletek működésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, kereskedelmi és szálláshellyel tevékenységek nyilvántartása. Iratok elektronikus érkeztetése, iktatása, postázása iratok rendezése, irattárazása, titkársági feladatok nyilvántartások vezetése, napi aktualizálása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Ügyviteli

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Nagyréde

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Árvai Gergely nyújt, a 37/573-000-ás telefonszám 3003 mellékén. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NR/1945-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási Ügyintéző.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Titkársági és irodai munka, államigazgatási főiskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  6 hónap próbaidő vállalása

  Főiskola, államigazgatási főiskola

  ASP Iratkezelő rendszer ismerete

  Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  Szakmai gyakorlat – azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati, pénzügyi, igazgatási) területen – legalább 1-3 és szakmai tapasztalat

  Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

  Anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Önállóság (alap)

  Kommunikációs készség (alap)

  Szervezőkészség, koordináció (ügyintézői)

  Terhelhetőség (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.)Korm.rendelet 1 . melléklete alapján

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.01.

Az álláspályázat a közszolgálati állásportálon is megtekinthető, a https:// kozszolgallas.ksz.gov.hu weboldalon.