ARCHÍV TARTALOM - LEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2023-11-01

Álláspályázat – adóügyi ügyintéző

pályázatok

NAGYRÉDEI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Adóügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Adóbevallások feldolgozása, adó kivetése, változások könyvelése, adók beszedése, ellenőrzés lefolytatása. Államigazgatási illeték beszedése. Adó számlaszámok kezelés, adók nyilvántartása, zárási összesítők vezetése. Adóbevétel tervezése és teljesítése. Adatszolgáltatások teljesítése, statisztikai jelentések, nyilvántartások vezetése.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Nagyréde

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   Az illetmény megállapítására a Kttv. rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Árvai Gergely jegyző nyújt, a 37/573-000-ás telefonszám 3003 mellékén. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot NR/1949-1/2023. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Pénzügy, bank és biztosítás, Közgazdasági szakképesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  6 hónap próbaidő vállalása

  Középfokú közgazdasági szakképesítés vagy középfokú pénzügy-számviteli szakképesítés

  ASP, ÖNEGM rendszer ismerete

  Microsoft Office, internet alapú alkalmazások felhasználó szintű ismerete

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  Szakmai gyakorlat – azonos vagy hasonló (elsődlegesen önkormányzati, pénzügyi, igazgatási) területen – legalább 1-3 és szakmai tapasztalat

  Felsőfokú közgazdasági szakképzettség vagy felsőfokú pénzügyi, számviteli, pénzügyi szakügyintézői, adóigazgatási szakügyintézői szakképesítés

  Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

  KGR, EBR42 rendszerek ismerete

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Önállóság (alap)

  Együttműködés (alap)

  Terhelhetőség (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.)Korm.rendelet 1. melléklete alapján

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A kizárólagos elekrtonikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.01.

Az álláspályázat a közszolgálati állásportálon is megtekinthető, a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu weboldalon.