Szőlőskert Vadásztársaság

A háború utáni időszakot alapul véve Nagyréde területén a helybéliek soha nem vadászhattak önállóan, így kifejezett vadgazdálkodásról nem is beszélhettünk hosszú évekig. A legutóbbi időkben a nagyrédei vadászok a hortiakkal együtt alkottak egy társaságot, és a vadászterületük a nagyrédei, a horti, az atkári, a csányi és az ecsédi területek egy-egy részére terjedt ki. A nagyrédei területen pedig a hortiak, gyöngyösiek, pataiak, tarjániak, halásziak és természetesen rédeiek vadásztak.

Ebben az áldatlan helyzetben az új vadászati törvény tett rendet, amikor is a vadászati jog gyakorlását a helyi földtulajdonosok közösségének a kezébe adta. Erre felkészülve 1996. július 8-án a nagyrédei vadászok 20 taggal megalakították a “Szőlőskert” Bérkilövő Vadásztársaságot, majd a helyi földtulajdonosi közösség közgyűlése 1996. október 24-i határozatával, az egyébként földtulajdonosokból álló fenti vadásztársaságot ruházta fel a vadgazdálkodási feladatok gyakorlásával 10 éves időtartamra. Így az eddig területnélküli társaság 1997. február 24-i alapszabály módosítással területes vadásztársasággá vált, melyet a Heves Megyei Bíróság nyilvántartásba vett.

Az addigi társaság az alakuló ülésen további 5 fő földtulajdonossal bővült, így a jelenleg 25 fős társaság minden tagja nagyrédei földtulajdonos. A vadászterületet a megyei vadászati hatóság 1997. június 30-án 7029-es kódszámmal nyilvántartásba vette, mellyel egyidejűleg engedélyezte a saját jogon való vadászat gyakorlását.

A vadászterület 3283 ha nagyságú, mely alapvetően mezőgazdasági művelésű (rét, legelő, szántó, gyűmölcsös, szőlő), mintegy 10%-ban erdő, nádas, víztározó, árok és csenderes területekből tevődik össze. Az apróvadas terület zömében a nyúlnak, a fácánnak és kevés fogolynak biztosít élőhelyet. Nagyvadként az őz, váltóvadként a vaddisznó és a gímszarvas van jelen.

A vadásztársaság területén nyilvántartott, rendszeresen a területen élő vadfajok:
-őzbak 70 db,
-őzsuta 90 db,
-őzgida 30 db,
-mezei nyúl 210 db,
-fácán 600 db,
-fogoly 10 db.

A területen a vadgazdálkodást éves terv alapján végezzük, melynek célja a törzsállomány fenntartása és a rendszeres vadászattal a legjobb minőségű populáció fenntartása, a túlszaporodás megakadályozása, és természetesen a mezőgazdasági vadkárok csökkentése.

A vadgazdálkodás során évente több mázsa szemesterményt és szálastakarmányt etetünk fel, ezen kívül 5-6 ha un. lábon álló vadföldet művelünk. Nagy- és apróvad etetőket tartunk fenn, sózókat és itatókat létesítünk. Évente átlagosan 2500 db előnevelt fácánt vásárolunk, melyeket voilerben félvadon tartva nevelünk fel a vadászidény kezdetére. Az így előkészített területen az éves állományra saját, illetve bérvadászatokat szervezünk.

Vadászaink az eseti okmányok kitöltése után egyéni és társas vadászati mód keretében vehetnek részt a vadászaton. Természetesen vadat elejteni csak a vadra jellemző vadászidényben lehet. A társas vadászatok sajátosan vidám, jó hangulatú összejövetelek, míg az egyéni vadászati mód a legcsodálatosabb azonosulást jelenti a természettel, és a vad szinte személyes ismerősévé válik a vadásznak a magaslesen ülve, vagy a cserkelés során.

Az elejtett vadnak minden körülmények között megadjuk a végső tiszteletet, és csak ezt követően kerülhet sor a vadrész kiadására. Az éves kilövési tervet a vadászati hatóság hagyja jóvá, figyelemmel a vadállomány szaporulatára és egyedszámára.

Évente átlagosan az alábbi kilövési szám a jellemző:
-gímszarvas (bika, tehén, űnő, borjú) 4-5 db,
-vaddisznó (kan, süldő, malac) 18-20 db,
-őz(bak, suta, gida) 58-60 db,
-fácán (természetes szaporulat és nevelt)
1400-1500 db,
-mezei nyúl 250-260 db.
(Az adatok a kül- és belföldi bérvadászatok alkalmával vásárolt kilövési daradszámokat is tartalmazzák.)

A vadvédelem és a vadgazdálkodás igen magas költségigényű, ezért minden évben értékesítünk apróvadat és trófeás őzkilövést. A gondozott vadállomány gyakran biztosít érmes trófeát.

Rendszeres duvadazással segítjük elő a vadállomány biztonságát. Évente 16-18 db róka és sajnálatosan jó néhány kóbor kutya kerül puskavégre. A vadgazdálkodás a természetvédelem szerves része, ezért igen fontos a megfelelő élőhely biztosítása, mely a vadőrünk legfontosabb feladata.Szoros együttműködést valósítunk meg a földtulajdonosokkal céljaink elérése érdekében, s részükre a megállapodás szerinti területbért rendszeresen megfizetjük, a kapcsolatunk jó.

Cím: 3214 Nagyréde, Szabadság út 41.