Szerző cikkei: nonk

Molnár József festőművész

Molnár József festőművész tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte, mestere Bernáth Aurél volt. Több külföldi tanulmányúton is tanulta a mesterségét. Pályája elején főként arcképeket és figurális kompozíciókat festett, később tájképeket, csendéleteket. Murális alkotásai közül kiemelkedőek mozaikból készült munkái. Művészeti teljesítményéért a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozták a művésznek.

Közzétette:

Prof. Dr. Vibók Ágnes fizikus

Dr Vibók Ágnes a fizikai tudományok kandidátusa, a MTA doktora. Szakterülete az atom és molekulafizika. Jelenleg a Debreceni Egyetem tanára, de tanított a németországi Heidelbergi Egyetemen is. Számos országba hívják, hogy elméleti kutatásairól előadást tartson.

Közzétette:

Dr. Molnár József történész

Dr. Molnár József az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Középkori Történelmi Segédtudományok Tanszékén folytatta aktív kutató-, és tudományos munkáját. Kutatta Nagyréde község történetét is, amit két kötetben írt meg, kandidátusi disszertációjaként.
Az első kötet Nagyréde története a feudalizmus korában, a második kötet Nagyréde története 1850-1945 címmel jelent meg.

Közzétette:

Vachott Sándor emlékmű

Vachott Sándor, a szabadságharc híres költője Nagyrédén töltötte élete utolsó éveit, a településen születtek utolsó költeményei. Az emlékműre Vachott Sándorné visszaemlékezéséinek egy mondata került elhelyezésre: „Életem legboldogabb éveit Nagyrédén éltem át, s így nem csoda, ha úgy tetszik nekem, mintha sehol a világon oly jól nem érezhetné magát az ember, mint ott,…”.

Közzétette:

Történelmi pincesor

Nagyrédén az “Új-hegyen” található a történelmi Pince sor, mely néhány tucat öreg pinceépületből áll. A Pince sor egyszerű és mégis jelentős népi építészeti emléke hazai szőlőkultúránknak.

Közzétette:

Fáy-kastély

A Fáy-kastély a 18. század közepe táján épült, országos védelem alatt álló műemlék. Magja téglalap alapú volt, az oldalrizalitok és a tornác a 19. század elején épültek hozzá. Az épületben kapott helyet a Falusi Galéria, ahol Molnár József helyi születésű festőművész 39 festménye került elhelyezésre. A kiállítás jelenleg nem látogatható, az épület felújításra vár.

Közzétette: