Napi archívum: 2019-04-04

Közlemény az óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.” A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a kötelezettség nem teljesítése szabálysértésnek minősül.

Tovább