Településképi arculat – meghívó lakossági fórumra

Hírek

Tisztelt Lakosok, Érdekképviseleti, Civil és Gazdálkodó szervezetek, Vallási közösségek! Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet kidolgozásának megkezdésére Lakossági Fórumot rendez.


Lakossági Fórum időpontja:

2017. július 25. (kedd) 17.00 óra

Lakossági Fórum helye:

Molnár József Művelődési Ház
3214 Nagyréde, Fő út 6-8.

A Lakossági Fórumon szeretnénk kiállítást rendezni a Partnerek által beküldött
régi és új fotókból, rajzokból és vázlatokból.

Tisztelettel várjuk kedves Partnereinket!

Siposné Fodor Judit s.k.
polgármester

Dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző

A Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelet kidolgozásával kapcsolatos lakossági felhívás az alábbiakban olvasható:

TISZTELT PARTNEREK!
(lakosok, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata megkezdi Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképi Rendeletének kidolgozását.

Az Arculati Kézikönyv, követendő példák felmutatásával, közérthető formában ad ajánlásokat az építkezőknek, a minél kedvezőbb településkép megvalósulása érdekében. Az arculati kézikönyv a Partnerek ajánlásai és javaslatai alapján kerül összeállításra, így annak kidolgozásában mindenki részt vehet. A közös munkába kérjük aktív részvételüket, várjuk javaslataikat és véleményüket!

Kérjük, foglalják össze röviden, vagy készítsenek fotókat, rajzokat arról, hogy:
• mit jelent Önöknek nagyrédeinek lenni?
• melyek azok az arculati elemek (építmény, tájkép, műalkotás) amelyek tetszenek Önöknek?
• mire lehetünk büszkék, Önök szerint milyen a követendő nagyrédei arculat?
Kérjük, keressenek elfeledett fotókat Nagyréde régi arcáról, házairól, utcáiról, tájképéről!
(A bemutatott képekről a hivatalban másolatot készítünk.)

Javaslataikat, véleményüket kérjük 2017. július 27-ig jutassák el:
– papír alapon a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal 3214 Nagyréde, Fő út 4. címére,
– vagy elektronikusan igazgatas@nagyrede.hu e-mail címre,
– vagy mondják el szóban a 2017. július 25-én 17.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő Lakossági Fórumon a Molnár József Művelődési Házban 3214 Nagyréde, Fő út 6-8.

Nagyréde, 2017. július 6.

Siposné Fodor Judit s.k.
polgármester

Dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet letölthető innen, illetve megtalálható az Önkormányzat/ Dokumentumok menüpontban, a rendeletek között.

A cikk illusztrációja Hegedűs Flóra fotója. Köszönjük!