SAJTÓKÖZLEMÉNY

Fejlesztések-pályázatok

Lezárult az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című projekt

A projekt a Gyöngyösi járásban alapellátási praxisközösség létrehozását célozta Gyöngyöspata központtal, Nagyréde és Gyöngyöstarján bevonásával, 5 háziorvosi praxis részvételével.

A praxisközösség működésének célja az alapellátási és népegészségügyi feladatok jobb összehangolása, egészségcentrikus szemlélet erősítése, többletszolgáltatások nyújtása az alapellátás keretében, a lakóhelyhez közel.

A projekt során az alábbi szakmai tevékenységek megvalósításával kívánjuk az alábbi kitűzött célokat értük el:

A PRAXISKÖZÖSSÉGRE, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • praxisközösség működési kereteinek felállítása – szakemberek felvétele, együttműködési megállapodások megkötése a szakmai partnerekkel, működéshez szükséges fejlesztési tervek és eljárásrendek elkészítése, praxisközösségi tagok felkészítése, működési koordinációs rendszerének, kapcsolattartási módjainak kialakítása
 • praxisközösség dolgozóinak képzése – a praxisközösségi tevékenységekhez kapcsolódó, képzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára
 • akkreditált képzések,
 • EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott praxisközösségi képzések,
 • projekten belüli felkészítő programok a krízisben levők támogató szolgáltatásba irányítása, valamint a beteg adherencia növelés területén
 • a praxisközösség tagjainak mentálhigiénés támogatása keretében kiscsoportos életkészség fejlesztő tréningek tartásával, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés, feszültséglevezetés fókusszal.

A PRAXISOK ÁLTAL ELLÁTOTT LAKOSSÁGRA, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikusnem fertőző betegségcsoportokban
 • praxisonként heti 2 órás háziorvosi, asszisztensi és védőnői prevenciós rendelés keretében egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés készítése, egyéni kockázati állapotnak megfelelő életmódtanácsadás a háziorvos, a háziorvosi asszisztens és a védőnő által,
 • dietetikus, gyógytornász és mentális egészség területén kompetens szakember által az egyes településeken elérhető egyéni és csoportos tanácsadási lehetőséget biztosító rendelés
 • személyre szabott, népegészségügyi szemléletű gondozási tevékenység keretében
 • egyéni és csoportos tanácsadás és minimál intervenció az életmód, a táplálkozás, a fizikai aktivitás a kockázati magatartások és a lelki egészség területén
 • csoport foglalkozások tartása testsúly menedzsment, a gerinctorna, stressz csökkentés (különösen magas kardiovaszkuláris kockázatú betegek körében) indikációkkal
 • dohányzás leszokás támogatás
 • egyéb közösségi egészségfejlesztési programok
 • települési egészségnapok tartása, melyek célja főként a mozgósítás, szemlélet formálás
 • úszásoktatás és aqua-fitness csoportok biztosítása
 • elsősegélynyújtási ismeretek tanítása az óvodai és iskola pedagógusoknak
 • szemléletformáló programok az általános iskolák felsőtagozataiban az egészségtudatosság, a személyihigiéné, a családi életre nevelés, és a szerhasználat megelőzés témakörében
 • egészséges idősödés előadássorozat
 • egészségkommunikációs tevékenység során
 • az EFOP-1.8.0 keretében kidolgozott lakossági tájékoztató kiadványok terjesztése a prevenció rendeléseken, a csoportos tanácsadások alkalmával, rendezvényeken és együttműködő partnerek által,
 • a szervezett népegészségügyi szűréseken való részvétel kommunikációs támogatása, mozgósítás,
 • saját programok népszerűsítése, lakosság benovása, szemléletformálás

A szakmai tevékenységek megvalósítását eszközbeszerzés támogatja, melynek keretében:

 • a praxisközöség működését támogató informatikai modul kerül beszerzésre, mely online előjegyzési rendszer működését biztosítja a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára, támogatja a betegutak szervezését, az egészségiállapotadatok és az ellátási események rögzítését, lehetővé teszi a tevékenység eredményességének szakmai értékelését
 • a dietetikus és gyógytornász tevékenységéhez szükséges alapvető eszközök beszerzés
 • a népegészségügyi koordinátor és egészségfeleős szervezési feladatainak hátterét biztosító irodai munkahely felszerelése.

A projekt címe: „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése”

A szerződött támogatás összege:109 862 361 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100

A projekt azonosító száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00017 projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

(37) 573 000