Külterületi helyi közutak fejlesztése

Külterületi útfejlesztés

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a 0232 és 0214/54hrsz-al ellátott utak felújítását valósítja meg a Széchenyi 2020 program által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztés” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás keretében. Az Önkormányzat a projekt megvalósítására 247,19 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el 2023. január 12-én.