6/2022.(VI.16.) önkormányzati rendelet Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hirdetmények

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 16-ai ülésén rendeletet alkotott Nagyréde Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról.

A 6/2022.(VI.16.) önkormányzati rendeletet kihirdetem.

A rendelet megtekinthető a Nagyrédei Polgármesteri Hivatal titkárságán, a www.nagyrede.hu honlapon, továbbá a Nemzeti Jogszabálytárban.

A rendelet a kihirdetést követően, 2022. június 17. napján lép hatályba.

Nagyréde, 2022. június 16.

dr. Árvai Gergely

jegyző