Fogyasztóvédelmi változások

Hírek

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 2017. január 01. napjától a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala látja el.

Figyelemmel arra, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, a fogyasztók felé fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a vállalkozások eladóteréből, panaszkezelési szabályzatából, általános szerződési feltételeikből és honlapjukról el kell távolítani azt a tájékoztatást, amely a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságra, mint fogyasztóvédelmi hatóságra utal, továbbá módosítást kell átvezetni az általános hatáskörrel eljáró fogyasztóvédelmi hatóság megjelöléséről.
(Eddig a kormányhivatal megyei szinten működő szervezeti egysége járt el, a változás után a járási hivatal).

Fentiekre tekintettel a vállalkozások a fogyasztóvédelmi panaszok intézésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást az eladótérben, az általános szerződési feltételekben, internetes felületükön, valamint a fogyasztó írásbeli panaszára adott válaszban a hatályos szabályozás szerint módosítsák.

A járási hivatallal kapcsolatos tájékoztatást az alábbiak szerint javaslom feltüntetni.

PANASZÁVAL A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALÁHOZ FORDULHAT.
cím: 3200 GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 13.
tel.: 37/795-062, 37/795-036
e-mail: hatosag.gyongyos@heves.gov.hu

Jelen tájékoztatás nem terjed ki a kamara mellett működő békéltető testület megjelölésére.

Ami a hatáskörök változását illeti, a változtatást követően a járási hivatal, mint általános elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság a következő ügyekben jár el:

•Ár, egységár feltüntetésével kapcsolatos feladatok.
•Fogyasztói panaszkezelés, minőségi kifogások.
•Szavatossággal, jótállással összefüggő ügyek.
•Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesítették, vagy a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyilvántartási időt nem tüntették fel.
•Mozgóboltra, közterületi értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások ellenőrzése.
•Társasház közös képviselőjével, illetve lakásszövetkezet ügyintézőjével szemben eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget.
•Ellenőrzés a fiatalkorú kiszolgálása alkoholtartalmú itallal, dohánytermékkel, fiatalkorú részére szexuális termék értékesítése körében.
•Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírások betartásának az ellenőrzése.
•PB gázpalack rezsicsökkentési tájékoztató.
•Eljárás lefolytatása rendezvény szervezőjével szemben jegyzői kezdeményezésre.
•Eljárás lefolytatása, ha a felszolgálási díjat felszámítják, de nincs feltüntetve.
•Minden további, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó feladat, amely nem tartozik a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal hatáskörébe.

A járási hivatal illetékességét megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye.

A tájékoztatási kötelezettséggel, és az esetleges bírságolással kapcsolatban további információkat talál a következő internetes oldalon:

dr. Bálint Edina Ida s.k.
jegyző