A közös vagyon védelme nem hobbi, hanem kötelesség

Hírek

Nagyréde Önkormányzata tiszteletben tartja, hogy mindenkinek jogában áll tetszése szerint „kampánytémává” tenni bármilyen ügyet. Fontos azonban a tények ismerete, mert a téves információk zavart kelthetnek a választópolgárokban.

A Nagyrédei Kecskefarm és az önkormányzat között elszámolási vita keletkezett, peres eljárás van folyamatban. A perben részegyezség született, melynek révén az önkormányzat 2019-ben hozzájutott az önkormányzat tulajdonában lévő kecskékhez.

A történet 2012-ben kezdődött: a START mintaprogram keretében az önkormányzat megvásárolt 10 darab kecskét a Kecskefarmtól. Az állatok továbbra is a farmon maradtak, tartásukért az önkormányzat bérleti díjat fizetett a Kecskefarmnak. A mintaprogram célja deklaráltan a foglalkoztatás bővítésének előmozdítása volt.

Két megállapodás született az akkori önkormányzat és a kecskefarm között: egy az adásvételről, egy a bérleti díjról. Az önkormányzat mindkettőt teljesítette, a vételárat kifizette, a bérleti díjat ugyancsak folyamatosan fizette.

Semmilyen megállapodás nem született azonban a kecsék szaporulatára, a kecsketejre és tejtermékekre vonatkozóan. Ebből eredően a Kecskefarmot semmi nem hatalmazta fel arra, hogy az önkormányzati tulajdonú kecskék szaporulatával és termékeivel rendelkezzen.

Hiszen az államilag támogatott program célja kifejezetten nem a vállalkozás támogatása, hanem a foglalkoztatás bővítésének elősegítése volt.

A program 2015-ben véget ért, „elfogytak” a közfoglalkoztatási programban résztvevők, sokan elhelyezkedtek – szerencsére – a nyílt munkaerő-piacon.

Mindezek miatt, és mert a kecsketartás az önkormányzatnak jelentős veszteséget hozott, az önkormányzat szeretett volna kilépni a kecsketartásból. Felajánlotta a Kecskefarmnak, hogy a mindvégig a farmon tartott, ám önkormányzati tulajdonú kecskéket vásárolja meg, a 2012-es vételáron.

A Kecskefarm sem ezt, sem későbbi más ajánlatokat a kecskék visszavásárlására nem fogadott el, további elszámolási igényt támasztott. Sajnálatos módon azonban a mai napig pontosan nem fogalmazta meg, hogy milyen jogcímen és milyen összegben vannak követelései az önkormányzattal szemben.

Az elszámolási igény bejelentésekor az önkormányzat nem tehetett mást, mint – a közpénz védelme érdekében – maga is elszámolást kért, ebben a több évi szaporulat és termékek is szerepelnek. Ezek értéke független szakértői vélemény alapján került megállapításra, épp a Kecskefarm kifejezett kérésére.

Nagyréde Önkormányzata a kezdetektől fogva a korrekt elszámolásra törekedett, azonban a Kecskefarm ebben nem volt partner, egymásnak ellentmondó állításokkal, konkrét, számban kifejezhető igény megjelölése nélkül, gyakorlatilag nem mutatott készséget a megállapodásra.

Az elszámolási vita ezért peres útra került, a per folyamatban van.

Az önkormányzat 2019-ben egy – már a per ideje alatt született – részegyezség nyomán elhozta a saját kecskéit a farmról.

Az elszámolási vitára a bíróság döntése fog jogerősen pontot tenni – kivéve azt az esetet, ha a Kecskefarm értelmezhető egyezségi javaslattal áll elő.

Az önkormányzat sajnálatosnak tartja a kialakult helyzetet, ám tekintve, hogy közpénzről van szó, sem idegenforgalmi, sem szociális, sem személyes indokok alapján nem tekinthet el a település vagyonának megőrzésétől.

Önkormányzatunk továbbra is nyitott lenne a vita egyezségi elrendezésére, ehhez azonban szükséges, hogy a másik fél is hajlandóságot mutasson az egzakt elszámolásra. Ám a korrekt elszámolást tárgyalás útján lehet megtenni, nem hecckampánnyal.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy kampánytémává alacsonyítottak egy folyamatban lévő peres ügyet, meggyőződésünk, hogy az önkormányzati választási kampánynak Nagyréde jövőjéről és nem egy – bármennyire is tiszteletreméltó eredményeket felmutató és méltán sikeres – vállalkozás jövőjéről kellene szólnia.

Tekintettel a folyamatban lévő perre, egyéb információkkal az ügyben nem szolgálhatunk az ellenérdekelt fél kifejezett hozzájárulása, kifejezett kérése nélkül.

Szintén a START mintaprogram keretében zajlott méhészkedés is.

Amikor ez veszteségessé vált, az önkormányzat a méhészet felszámolása mellett döntött. Az önkormányzat tulajdonában lévő állományt, eszközöket és vagyontárgyakat – melyek szintén a közvagyon részei – a méhészet használója nem akarta kiadni az önkormányzatnak. Az ügyben per indult, ami megegyezéssel zárult: az önkormányzat megkapta a tulajdonát, a méhészetnél pedig a méhek tartásával összefüggésbe hozott állapotváltozásokat maradéktalanul helyreállította. Ez az eljárás tehát nem bírósági döntéssel, hanem a felek kölcsönös megegyezésen alapuló megállapodásával zárult.

A harmadik, előszeretettel emlegetett per a település korábbi jegyzője és az önkormányzat között zajlott.

A volt jegyző 28 millió forintot követelt az önkormányzattól, ennek érdekében pert indított. A per során többször módosított a követelésén, amit azonban önkormányzatunk mindvégig túlzónak és megalapozatlannak tartott.

Több éven át tartó eljárás után végül a Kúria mondta ki jogerős ítéletében, hogy a volt jegyzőt 3.8 millió forint illeti meg. Ezt az összeget az önkormányzat maradéktalanul megfizette, 2017. augusztus 29-én, banki átutalással.

Ez a per is jogerősen lezárult tehát, és a volt jegyző megkapta az őt megillető pénzt. Ez a pénz egyébként nem csak annál kevesebb lényegesen, amennyit a volt jegyző követelt, hanem annál is kevesebb, amennyit az önkormányzat rendes felmondás esetén kellett volna, hogy kifizessen számára.

Bízunk benne, hogy a fenti információk hozzásegítenek mindenkit a tisztánlátáshoz. Abban is bízunk, hogy nem ezek a hangulatkeltésre kifejezetten alkalmas, ám a falu teljes közösségének ügyeihez képest kevésbé meghatározó súlyú kérdések kikerülnek a kampány középpontjából, s a nagyrédeiek a jelöltek eddigi tevékenysége és programjai alapján hozhatják meg döntésüket október 13-án, Nagyréde jövőjéről.