Képviselő-testületi ülés

önkormányzat
Loading Map....

Időpont
2015-04-09; csü
17:00

Helyszín
Polgármesteri hivatal

Kategóriák


MEGHÍVÓ

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületét
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban Mötv.) 45. §-a és az SZMSZ-ről szóló 3/2013. (VIII.16.) Kt. rendelet 17.§ /3/ bekezdésének b.) pontja alapján

2015. április 09. napján (csütörtök) 17.00 órára,
soros ülésére összehívom.

Az ülés helye: Községháza.

NAPIREND:
1. Beszámoló a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

2. Döntés közútkezelői hozzájárulásról (Egészségügyi Központ).
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet tervezet megtárgyalása.
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

4. Forgalomtechnikai kérdésekkel kapcsolatos döntések megtárgyalása.
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

5. Óvodai csoportok számának meghatározása.
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

6. Bírósági ülnökök jelölés.
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

7. Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás.
Előterjesztő: dr. Bálint Edina Ida jegyző

8. Egyebek

Nagyréde, 2015.április 02.

Siposné Fodor Judit s.k.
polgármester