Védőnői álláspályázat

Hírek pályázatok

Nagyréde Községi Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Nagyréde Községi Önkormányzat I-es védőnői körzetben védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt “vegyes” körzetben ellátandó feladatok. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatokat, valamint a terhes- és csecsemőgondozást.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Védőnő,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
• Magyar állampolgárság,
• Büntetlen előélet,
• Cselekvőképesség,
• Három hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Fodor Judit polgármester nyújt, a 06-30-553-5542 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagyréde Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1492/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.
• Személyesen: Siposné Fodor Judit polgármester, Heves megye, 3214 Nagyréde, Fő út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nagyréde Községi Önkormányzat honlapja – 2016. november 10.
• Nagyréde Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Nagyréde Községi Önkormányzat igény esetén szolgálati lakást tud biztosítani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrede.hu honlapon szerezhet.