Újratervezés – egy biztos: sok a bizonytalanság

Hírek

A koronavírus járvány pénzügyi és gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak tisztán, de számolnunk kell a várható következményekkel a megfelelő felkészülés érdekében.

A makrogazdasági mutatók, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a helyi adó befizetésével kapcsolatos felmérésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy várhatóan mintegy 60 millió forinttal kevesebb bevétel fog az önkormányzat költségvetésébe befolyni a veszélyhelyzet miatt 2020-ban.

A bizonytalanság nagy, hiszen nem lehet tudni, hogy az iparűzési adó – a településünk egyik legjelentősebb bevételi forrása – hogyan alakul. Ezen a soron a bevételkiesés elérheti a 39,5 millió forintot ebben az évben.

Központi rendelkezések szerint

A gépjárműadót a Kormány előírásai szerint most már 100 %-ban be kell fizetnünk a központi költségvetésbe. 2020. április 16-án elutaltuk az első 3 hónapot érintő adóbevételt, melynek összege 10,5 millió forint. A továbbiakban minden hónap 10. napján kötelesek vagyunk a lakosság által, az adott hónapban befizetett gépjárműadót teljes összegben a központi költségvetésbe befizetni.

A Kormány felfüggesztette az idegenforgalmi adó befizetési kötelmet, így önkormányzatunk ezen a soron várhatóan 700 ezer forint bevételtől esik el 2020-ban.

Könnyítések Nagyrédén

2020. 03.16-tól az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díját a bérlőknek nem kell megfizetniük az önkormányzat felé mindaddig, amíg zárva tartanak, illetve a szociális étkeztetés kiszállítási díja is eltörlésre került. Emiatt szintén jelentős kiesés várható a bevételből a korábban tervezett számokhoz képest.

Kevesebb központi támogatás – Új típusú feladatok

Elmondható, hogy a veszélyhelyzet alatt számos olyan új feladatot kaptunk az Operatív Törzstől, melyhez még állami finanszírozás nem kapcsolódott (pl: gondoskodás az idős személyek, hatósági karanténban lévők ellátásáról, fertőtlenítőszerek, védőfelszerelések nagy mennyiségű beszerzése, egyszer használatos ételdobozok megvásárlása, stb.).

Viszont olyan feladatokat csökkentett módon látunk el a veszélyhelyzet kihirdetése óta, melyek után állami normatíva, központi finanszírozás illetné meg a települést. Ilyen például az iskolai, óvodai és bölcsődei étkeztetés, illetve a konyhai dolgozók bértámogatása is. A normatíva csökkenése 2020. augusztus 31-ig várhatóan 10 millió forint bevételkiesést jelenthet az önkormányzatnak. Mindemellett a foglalkoztatottak munkája most az állami támogatással nem finanszírozott feladatok ellátása miatt is szükséges. Megtakarításokat kiadási oldalon csak kis mértékben tudunk alkalmazni, azt pedig még nem tudjuk, hogy a kormány hoz-e bármilyen intézkedést a veszélyhelyzet időszakára vonatkozó feladatfinanszírozással kapcsolatban.

Módosítás a kötelező feladatok zavartalan ellátása érdekében

A jelentős bevételkiesés miatt az elfogadott költségvetésünket át kellett tervezni annak érdekében, hogy az önkormányzat működése továbbra is stabil és biztonságos maradhasson, valamint kötelező feladatainkat maradéktalanul elláthassuk a veszélyhelyzet alatt, illetve azt követően is.

Kötelezettségeink növekedtek, bevételeink jelentősen csökkentek és tovább csökkenhetnek, ezért minden nem kötelező feladatra tervezett összeg kifizetése és végrehajtása felfüggesztésre kerül annak érdekében, hogy a bevételkiesésből származó hiányt kompenzálni tudjuk.

Átmenetileg felfüggesztésre kerülnek többek között:

  • a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja
  • a civil szervezetek támogatása
  • az önkormányzati rendezvények megvalósítására tervezett összegek
  • az önkormányzati önerős beruházások megvalósítása
  • a születési támogatás bevezetése
  • az életkezdési támogatás bevezetése
  • a kisállatok ivartalanításához való önkormányzati hozzájárulás

Tisztelt Nagyrédeiek!

A veszélyhelyzet, a koronavírus teljesen felülírja mindennapjainkat.

Ebben a megváltozott helyzetben újra kell tervezni az életünket, gazdálkodásunkat. A működés és a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyát fenntartjuk annak érdekében, hogy közfeladatainkat maradéktalanul teljesíthessük a veszélyhelyzet ideje alatt és azt követően is. Hiszen – mint azt tudjuk – az önkormányzatoknak törvény által kötelezően előírt feladata a lakosság folyamatos közszolgáltatásokkal való ellátásának biztosítása.

Öt év óta ez lesz az első olyan év, amikor saját bevételeink jelentős részét nem fejlesztésre, hanem védekezésre kell fordítanunk, de most természetesen a védekezés az első!

Vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra!

Siposné Fodor Judit
polgármester