Temetőrendelet, étkeztetés, szmsz – ülésezett a képviselő-testület

Hírek

Módosította a temetőrendeletét az önkormányzat, emellett döntöttek a képviselők a nyári gyermekétkeztetésről és a szervezeti és működési szabályzatot is felülvizsgálták.

A nagyrédei temető üzemeltetését továbbra is a Hev-Tem Kft. végzi, az önkormányzat döntése nyomán a temetőgondnoki feladatok ellátására alvállalkozót vonhat be, azonban ebben az önkormányzatnak egyetértési joga van.
Az üzemeltetővel egyeztetve változtak a temetői szolgáltatási díjak is.

https://nagyrede.hu/wp-content/uploads/2015/05/temetoi-szolgaltatasi-dijak-2015.pdf

A díjak emelésére tett javaslatot a szolgáltató azzal indokolta: 2007 óta változatlan díjak voltak érvényben, s az eltelt nyolc évben jelentősen emelkedtek az üzemeltetés költségei, így ezek részleges kompenzálása érdekében szükséges a díjak felülvizsgálata.

A temetőről szóló napirendi pont kapcsán döntöttek arról is a képviselők, hogy a jogszabály (1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről) adta felhatalmazással élve határozott időre, egy év időtartamra kizárólagos jogot biztosítanak a Hev-Tem Kft-nek a temetkezési szolgáltatások végzésére. Az intézkedés révén számon kérhetővé válik az egységesen magas színvonalú szolgáltatás.

A törvény 40. §:
“A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét”

A képviselő-testület végrehajtotta a szervezeti és működési szabályzat kötelező felülvizsgálatát, a helyi rendelet ezzel mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Döntés született arról is, hogy Nagyréde is csatlakozik a gyermekszegénység elleni program keretében a nyári gyermekétkeztetéshez, így 16 gyermek 53 napon keresztül a nyári szünidőben is naponta egyszer térítésmentes meleg étkeztetésben részesülhet.