Településkép – lakossági fórum

Hírek

Elkészültek Nagyréde Településfejlesztési Koncepciójának és Településképi Rendeletének egyeztetési tervei.

A tervjavaslatok megtekinthetők az önkormányzat honlapján, illetve papír alapon az önkormányzat hivatalában.

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a váleményezésre nyitva álló határidót meghosszabbította 2020. január 20-ig. A nagyrédei lakosok, egyházi, civil és gazdasági szervezetek véleményüket, észrevételüket, javaslataikat írásban juttathatják el az önkormányzat postacímére, vagy email címére, illetve szóban is előterjeszthetik a témában rendezendő lakossági fórumon.

Partneri véleményét, észrevételét, javaslatát a következő címre juttathatja el:

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

3214 Nagyréde, Fő út 4.

igazgatas@nagyrede.hu

A lakossági fórum időpontja és helyszíne:

2020. január 07. 17:00 – 19:00 óra között

Molnár József Közösségi Színtér

Nagyréde, Fő út 6-8

A tervjavaslatok megtekinthetők itt>>