TÁMOP 3.1.4 – Kastély Óvoda Nagyréde

pályázatok

Kastély Óvoda – TÁMOP 3.1.4./08/2

„ A gyerekeket elsősorban nem az neveli, amit mondanak nekik, hanem az, amit látnak, amiben élnek”
(Csőgl János)

A Kastély Óvoda Nagyréde egyetlen óvodájaként tölti be a 3-7 éves korú gyermekek intézményes nevelését.
Óvodánk kellemes környezetben, egy kétszintes kastély épületében kapott helyet az 1950-es évek vége óta,
fenntartója a község önkormányzata.

Óvodánk helyi programja épít a hazai tradicionális nevelési értékekre, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára,
a Komplex Prevenciós és az Óvodai nevelés játékkal, mesével alternatív programokra, valamint a Kompetencia alapú
óvodai programcsomag elméleti alapvetéseire.
Az épület mellett nagy udvarral rendelkezünk, amin füves, árnyékos és homokos részek váltják egymást.
Homokozók, csúszdák, többfunkciós mászókák sokféle mozgáslehetőséggel látják el gyermekeink mozgásigényét.
Az épületben helyezkedik el a főzőkonyhánk, melyben az óvodás és napközis gyermekek, felnőttek mellett
a rászoruló idősek étkeztetését is ellátják.
Intézményünk jelenleg négy csoporttal rendelkezik, kielégítjük a község igényeit. Mivel községünk nem rendelkezik
bölcsődével, de a munkahelyek megtartása sajnos megköveteli az anyukák mielőbbi munkába állását, tavaly áprilisban
elindítottuk a családi napközit. Ide másfél éves kortól három éves korig járnak a gyermekek. Előny, hogy az innen
érkező kicsik már ismerik az intézményt és az itt dolgozó felnőtteket.
Óvodánkban minden a gyermekekért történik, ezzel a szemlélettel azonosul minden dolgozó.
Szakmai munkaközösséget is működtetünk és házi továbbképzéseket is szervezünk.

Az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógusok, illetve gondozónő foglalkozik a gyerekekkel.

Óvodánk célja: A 3-7 éves korú gyermekek életkori sajátosságainak a figyelembe vételével derűs, oldott légkörben
egészséges és harmonikus személyiségfejlesztés. Sokféle változatos lehetőség szerint a szabadban végzett mozgásos
tevékenységekkel az egészséges életmódra nevelünk.

Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő sokszínű tevékenységet és lehetőséget biztosítunk – miközben módot
kapnak a spontán utánzásos tanulásra. Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek, készségek
és kulcskompetenciák fejlesztése a feladatunk. A gyermekek érdeklődésére, aktivitására, cselekedtetésére építünk.
Játékra szánjuk a legtöbb időt.
Kihasználjuk a falunk adottságait, sok sétával megismertetjük a gyerekekkel a szűkebb környezetüket,
a helyi nevezetességeket, kirándulásokat szervezünk a közeli Mátrába.

Óvodai kollektívánk az alapfeladatokon túl foglalkozik a hagyományápolással, a környezetvédelemmel,
a láb és tartásjavító tornával, mindezekkel elősegítve a gyermekek egészséges fejlődését, értelmi képességeik,
tanulási részképességeik fejlesztését. Segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

2004 szeptemberétől a logopédiai ellátást is helyben oldjuk meg, a közeli városból kijáró logopédussal. Intézményünkben két óvodapedagógus rendelkezik fejlesztőpedagógusi végzettséggel, így helyben tudunk segíteni a rászoruló gyerekeknek.

A 2009-2010-es tanévtől bevezettük óvodánk két csoportjában a kompetencia alapú nevelést, a 2010-2011-es tanévtől pedig minden csoportban ebben a szellemben neveljük a ránk bízott gyerekeket.

A kompetencia alapú nevelés során a gyerekek természetes módon megtapasztalva szerzik meg az életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeket, készségeket. A gyerekek kíváncsiságát játékon, mozgáson, közvetlen cselekvésen keresztül próbáljuk meg kielégíteni, sokszínű tevékenységekkel, amelyek figyelembe veszik az egyéni sajátosságokat.

Mindenkit önmagához mérten próbálunk kezelni, fejleszteni családi segítséggel együtt.

Mi így próbálunk gondtalan, boldog gyermekkort biztosítani a ránk bízott gyermekeknek.

Óvoda TÁMOP 3-1-4