Tájékoztatás a hulladék-leadás lehetőségéről

Hírek
hatvani hulladekudvar

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja.

Cím: 3000, Hatvan, Csányi út 054/14. Hrsz.
Tel.: 37/342-622 , munkaidőben: hétfő-péntek: 07.00-15.00-ig

A hulladékudvar nyitva-tartása:

Hétfő 8.00 – 15.00
Kedd 12.00 – 18.00
Szerda 8.00 – 15.00
Csütörtök 12.00 – 18.00
Péntek 8.00 – 15.00

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakos köteles a lakcímkártyáját és adóazonosítóját a hulladék átvevőnek bemutatni, valamint igazolni, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

Ha a magánszemélynek az ellenőrzés során a szolgáltatási címen mégis díjhátraléka mutatkozik, akkor az Üzemeltető megtagadhatja a hulladék átvételét, vagy az átvett hulladékról utólagosan számlát állít ki.
Nem lakossági eredetű és mennyiségű hulladék átvételét az Üzemeltető jogosult és köteles megtagadni.
A hulladékudvar szolgáltatásai a lakosok számára – a háztartásokban keletkező hulladékok mennyiségéig – ingyenesek.
A hulladékudvarba csak szelektíven, egymástól külön gyűjtött hulladék, vagy anyagfrakciónként szétválogatott hulladék szállítható be.

A HULLADÉKUDVARBAN LEADHATÓ HULLADÉKOK:
Nem veszélyes hulladékból ingatlanonként begyűjthető, (átvehető) hulladékok mennyisége:

 1. mennyiségi korlát nélkül a szelektíven gyűjtött, 15 főcsoport hulladékai
  Újságok, hullámpapír, csomagolópapír, karton, PET-palack, fólia, műanyag tárgyak, öblös
  üveg (italos, befőttes, parfümös stb.), üdítős, sörös és egyéb üvegek, palackok, fémpalackok,
  tiszta konzerves doboz, stb.
  Sík üveget leadni nem lehet!
 2. negyedévente 3 m3 mennyiségű zöldhulladék (Növényi eredetű kerti hulladékok, darabolt gallyak, falevelek, nyesedék.) A hulladékot zsákokban vagy kötegelve, maximum 1 méter hosszúságú darabokban lehet leadni.
 3. negyedévente 1 m3 mennyiségű építési jellegű hulladék, sitt. Az építési jellegű hulladék
  veszélyes összetevőt nem tartalmazhat!
 4. negyedévente maximum 200 kg lomhulladék, települési szilárd hulladék (Nagydarabos
  hulladék, bútorok, ruhák, egyéb nem elektromos tárgyak, elektronikai hulladék, számítástechnikai hulladék, TV, telefon, elhasználódott háztartási gép, mosógép, hűtőgép, stb.)
 5. évente 4 db személyautó gumiabroncs

Veszélyes hulladék esetén: ingatlanonként évente legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék
adható le. (Elemek, akkumulátorok, festékes dobozok, hajtógázas palackok, olajos rongyok,
fénycsövek stb.)

A különböző fajtájú és anyagminőségű hulladékok egymással nem keveredhetnek, azok
szétválogatása az átadó kötelessége!

Nem leadható hulladékok:
• Háztartási mennyiségnél több hulladék.
• Összekevert hulladék, túlságosan szennyezett hulladék (pl. földes fólia).
• Olyan hulladék, ami nem szerepel a hulladékudvar telephelyére kiadott hatósági engedélyben (az engedély a hulladékudvaron megtekinthető).

Nagyréde, 2019. augusztus 5.

Siposné Fodor Judit                                            polgármester