Tag Archives: óvoda

Az ovisok is szüreteltek

A nagyrédei Kastély Óvodában régóta hagyomány a szüreti program. Egész héten erről szól a gyermekek minden tevékenysége. A versek, dalok, a mesék, a rajzolás és kézimunkázás mind-mind a szürethez, szőlőhöz kötődik.

Tovább

Óvodai beíratás: május 18.

Közlemény az óvodai beiratkozásról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdése szerint: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.”

Tovább