Szociális ellátások, társulás, emlékmű – ülésezett a testület

Hírek

Nagyréde önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta a települési támogatásokról szóló rendeletet, emellett döntött egyebek mellett arról, hogy miként rendezi viszonyát Szücsi községgel.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta a helyi szociális támogatásokról szóló rendeletét. Mint ismert, március elsejétől átalakult a szociális ellátások rendszere, ehhez igazodva alkotta meg a község a helyi szabályozást.
Ennek értelmében Nagyrédén a rendkívüli települési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a temetési támogatás, az elemi kár enyhítésére adott támogatás, a köztemetés és a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat igénybevételére nyílik lehetőség.
A szociális rendelet és a szükséges nyomtatványok letölthetők a Dokumentumok menüpontból.

Szintén döntött a testület arról, hogy a község belső ellenőrzési feladataira együttműködési megállapodást köt a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulással. A 2015-ös belső ellenőrzési tervben az önkormányzat és intézményei pénzügyi szabályozottságának és gyakorlatának ellenőrzése szerepel.

A Szücsi községgel a közös önkormányzati hivatal finanszírozása miatt fennálló elszámolási kérdésekről is döntöttek: a Nagyréde által korábban felhalmozott tartozásból még hátralévő mintegy 3 millió forintot havi részletekben fizeti meg Nagyréde Szücsinek, azzal, hogy a két önkormányzat havonta elszámol, ezzel elejét véve újabb problémáknak, hátralékok, elmaradások kialakulásának.

A napirendek között szerepelt a Jobbik által kezdeményezett Trianoni emlékmű kérdése is. Az önkormányzat a döntés szerint elviekben pártolja a kezdeményezést, azonban pénzt nem tud biztosítani hozzá. A képviselők egyetértettek abban is, hogy megfelelő szakmai fórumok által is elfogadott, színvonalas és méltó emlékmű felállítása kívánatos.
Két külsős bizottsági tag – Bujdák Attila és Zombori Árpád – a 2014-es tiszteletdíjukat felajánlották a létesítendő emlékmű költségeihez.