Siposné Fodor Judit polgármesteri székfoglaló beszéde

Hírek

Tisztelt Nagyrédeiek!

Meghatódva, de örömmel és tervekkel telve állok itt Önök előtt.
Polgármesterként az első szavam a köszöneté: köszönöm minden nagyrédeinek, aki élt alkotmányos jogával, és elment szavazni. Természetesen külön köszönöm a rám leadott szavazatokat, s biztos vagyok benne, ezt képviselő-társaim nevében is mondhatom.
Köszönet illeti mindazokat, akik a választás előkészítésében és lebonyolításában szakszerűen és elhivatottan dolgoztak.

S természetesen köszönetet mondok mindazoknak, akik biztattak és bíztak bennem, akik segítettek, támogattak.
Mindezzel együtt fontos kijelentenem: polgármesterré válásomat nem saját személyes sikeremnek tartom. Sokkal inkább egy fontos mérföldkőnek, egy új esélynek arra, hogy további sikeres évek következzenek Nagyréde életében. Ehhez azonban jól kell élnünk a lehetőséggel, meg kell becsülni az esélyt, és mindent meg kell tenni a közösség életének javításáért.

Tisztelt Képviselő-testület!
Gratulálok mindannyiuknak, Önök azok, akiket Nagyréde lakói a község vezetésére alkalmasnak találtak.
Biztos vagyok abban, hogy lesznek vitáink. Higgyék el, ez jó. Jó akkor, ha vitáink lesznek, és nem viszályaink.
Értelmes és eredményes vitákat kívánok magunknak, mert ezek a viták megegyezéssel zárulnak majd, és ezek a megegyezések viszik előbbre Nagyrédét.

Tisztelt Képviselő-társaim, arra kérem önöket: mindig tartsák szem előtt, hogy a nagyrédeiektől a község vezetésére kaptak felhatalmazást. S ez egészen mást jelent, mint irányítani.

Aki vezet, az élen jár. Élen jár a munkában, élen jár jó példával.
Aki irányít, az gyakran inkább csak dirigál.
Egy közösségnek vezetőkre van szüksége.
Legyenek, legyünk jó vezetői Nagyrédének!

Tisztelt Vendégeink, Kedves Nagyrédeiek!
A választási kampány, a rivalizálás időszaka lezárult. Fontos értékelni, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, fontos levonni a tanulságokat. De nem szabad dédelgetni vélt vagy valós sérelmeket. Mert nem lehet a múltban élni, csak a jelenben, és a múltat nem lehet építeni, csak a jövőt.
Közös jövőnk építéséhez ajánlok együttműködést mindenkinek.
És ehhez az építkezéshez kérek segítséget mindenkitől, aki Nagyrédéért, mindannyiunkért akar és tud tenni.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.