Rendelet a szippantott szennyvíz elhelyezéséről

Hírek

Az Önkormányzat Nagyréde község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátását a Végső és Fehér Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társasággal (3000 Hatvan, Attila u. 51.) megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A közszolgáltatási díj:
– települési folyékony hulladék szállítása, elhelyezése esetén: 3 630,- Ft/m3 + ÁFA,
– száraz WC tisztítása, szállítása, ártalmatlanítása esetén: 15 047,- Ft/m3 + ÁFA.

Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat, a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után, számla ellenében közvetlenül a közszolgáltatónak köteles megfizetni.

A rendelet teljes szövege: