Pedagógusnap: köszönet és elismerés

Hírek

Pedagógusnap alkalmából az általános iskola és az óvoda, valamint a családi napközi nevelőit, oktatóit köszöntötte az önkormányzat, s remélhetően a község minden lakója nevében Siposné Fodor Judit polgármester és dr. Bálint Edina Ida jegyző.


Virággal és emléklappal köszönte meg a pedagógusok áldozatos, magas színvonalú szakmai munkáját Siposné Fodor Judit polgármester. Az emléklap szövegét alább közöljük, ezzel kívánva további eredményes munkát és sikereket minden nagyrédei, Nagyrédén dolgozó pedagógusnak.

Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján – kísérve odaadó szeretetükkel – nemes feladat. Felemelő, szép hivatás az Önöké.

„Vezesd őket, utat ne tévessz,
s magadhoz mindig hű maradj,
mert élen állsz és messze látszol,
sose feledd: példa vagy!”

Mindennapjaik: erőfeszítés, kudarc és siker. A legnagyobb feladat a szeretettel szeretetre nevelés, a tudásvágy felébresztése és a tudás átadása, saját életük példáján keresztül követésre méltó pozitív minta nyújtása. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a gyermekre életre szóló hatást gyakorolhat.
Felelősséggel teli hivatás az Önöké.

A helyi nevelők, tanítók nagy jelentőséggel bírnak a település életében is, hiszen az óvoda és az iskola nem csak nevelő, oktató, hanem érték-, és kultúrateremtő intézmény is.
Az elmúlt időszakban történtek ugyan változások, azonban a község oktatási, nevelési intézményeit és az önkormányzatot mindig összeköti a közös cél: együtt kell dolgoznunk, hinnünk munkák mindenekfelett való értelmében, a helyi közösségben és a gyermekekben, akik Nagyréde és az egész társadalom jövőjét jelentik számunkra.
Reménnyel teli hivatás az Önöké.

Köszönettel tartozik Önöknek településünk, Nagyréde azért, amit az itt élő gyermekek nevelésében és közösségünk formálásában eddig tettek és tesznek nap mint nap. Köszönet a türelmükért, a fáradozásaikért, és hogy évről évre vállalják azt a hatalmas felelősséget, mely e nemes feladat elvégzésével jár.
Mert nemes, egész embert és jó embert kívánó hivatás az Önöké.

Kívánok minden falunkban élő, településünkön dolgozó pedagógusnak jó egészséget, töretlen hitet a munkájában, és azt: legyen részük minden nap a legnagyobb elismerésben, a gyermekek őszinte mosolyában.