Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

Kedvezményezett neve: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 (MFP-BJA/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Nagyréde nagyközségben az MFP-BJA/2021 pályázat keretében (3288962699)
Szerződött támogatás összege: 3.663.750,- Ft
Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program “Önkormámyzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramja keretében a 443/3 helyrajzi számú, 30 fm hosszú Fő úti járdaszakasz, az 1155/5 helyrajzi számú, 35 fm hosszú József Attila úti járdaszakasz, valamint az 1155/5 helyrajzi számú, 27 fm hosszú Erzsébet tér – Fő út közötti járdaszakasz felújításához szeretne anyagtámogatást igényelni. A felújításra tervezett járdaszakaszok mindegyike a település központjában helyezkedik el. Mára már a fejlesztéssel érintett járdák burkolata számos helyen kikátyúsodott, sőt az alapja is több helyen felborult. A tönkrement aszfalt-, illetve betonjárdák burkolatának, szegélyének bontása után új szegélysor építése történik. A közműszerelvények szintre kerülnek a tervezett burkolat szintjére. Ezt követi a homokos kavics talajjavító réteg építése, majd Ckt. alap építése következik. Erre kerül beépítésre a 3 cm vtg. homokágyba rakott, 6 cm vtg. előregyártott beton térkőburkolat, besöpréssel, bevibrálással, kompletten. Összességében a település legforgalmasabb járdáiról beszélünk, melyek részleges felújítása kb. 10 évvel ezelőtt megtörtént. Ezzel a mostani lehetőséggel a Fő út páros oldala is megszépülhet teljes hosszában ugyanúgy, ahogyan a páratlan oldal már elkészült.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.