Nagyréde községi önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A támogatás tárgya „NAGYRÉDE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett 7 000 000 Ft, azaz hétmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.29.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.
A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.
A Támogatás intenzitása: 100 %

A teljes támogatói okirat letölthető itt