Megújulhat a Zsellérház

Hírek

Még februárban pályázott Nagyréde önkormányzata a zsellérház felújításának szakmai előkészítésére. A támogatást a Teleki László Alapítvány nyújtotta a Népi Építészeti Program keretében. Az előkészítő szakmai munka összesen 1.115.600 forintból valósult meg, melyhez az önkormányzatnak 50% saját forrást kellett biztosítania.

A pályázati felhívás és a támogatási szerződés előírta, hogy az előkészítő dokumentációt kizárólag a Miniszterelnökség által nyilvántartott, népi építészetben jártas szakértők készíthetik el, különös tekintettel arra, hogy az épület népi műemlék.

A tájház felújításának szakmai előkészítő dokumentációja augusztusra készült el, a nyár folyamán zajlottak a helyszíni felmérések, kutatások.
Elkészült a zsellérház építéstörténeti kutatása, fal- és tetőszerkezeti vizsgálata, szerkezetvizsgálati szakvéleménye és faszobrász restaurátori szakvéleménye is. A szakvélemények és kutatások alapján elkészültek az építész műszaki leírások és a szükséges felújítások tervei.

A szakvélemények műszaki tartalmú megállapításai mellett többek között kiderült az is, hogy a jelenleg látható épület csak egy rekonstrukció. Az eredeti épület az 1980-as évek elején összeroskadt, így az eredeti tervek alapján, szakértők segítségével épült fel újra a nagyrédei zsellérház.

Az elkészült felújítási tervek megvalósítására újabb támogatási kérelmet kell benyújtani a szakvélemények beküldésével. A tervezői költségbecslés szerint közel 7 millió forintból el lehet végezni a szükséges állagmegóvó és állapotjavító felújításokat az épületen. A pályázat benyújtásáról szeptember 10-én rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testület az elkészült dokumentáció alapján.

Egy képviselő azt javasolta az ülésen, hogy jóval nagyobb összegre kellene pályázatot benyújtani, például a zsellérház felújítása mellett egy korhű gazdasági épület felépítésével egészítsék ki a projektet, hiszen a teljes pályázható keretösszeg 20 millió forint.

A pályázati felhívás egyértelműen leírja, hogy új épület vagy épületrész létesítése nem támogatható, illetve a meglévő épületek közül is csak a műemléki védelem alá tartozó vagy legalább egy éve helyi védelem alatt álló épület felújítása támogatható.

A pályázati támogatás ugyanakkor csak 80 százalékban fedezi a felújítás költségeit, az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania 20 százalék önerőt a megvalósuláshoz.

A pályázatot szeptember 14-én benyújtottuk és a tervezett fejlesztésekről megtörtént a bejelentés az Örökségvédelmi Hivatal felé.

Amennyiben a kérelem pozitív elbírálásban részesül, a kivitelezés 2021-ben megvalósulhat.