Megmaradni, összefogva

Hírek

Ismét együtt ünnepeltünk testvértelepülésünk, Pered közösségével. Hamarosan újra találkozunk, hiszen peredi gyerekek érkeznek hozzánk nyári táborba, a borbarátok meghívására pedig egy népes nagyrédei boros csapat indul Peredre.

Pered legjelentősebb ünnepe a falunap, amelyet az 1949-es peredi csata évfordulóján rendeznek meg. A történelmi megemlékezés és az önfeledt szórakozás jól megfér egymás mellett a nap programjában.

Idén is meghívták Nagyréde küldöttségét a rendezvényre, ahol az ünnepi megemlékezésen Siposné Fodor Judit polgármester és Szabad Csaba bizottsági elnök helyezte el Nagyréde koszorúját a szabadságharc hőseinek emlékművénél.

Az ünnepi beszédek és köszöntők egyaránt azt erősítették, úgy a megnyitón, mint a koszorúzással egybekötött megemlékezésen: a magyarság – országhatároktól függetlenül – együvé tartozik, s az elszakított területeken élőknek egymással és az anyaországiakkal összefogva nap mint nap meg kell vívniuk harcukat a magyar identitás megtartásáért, megmaradásáért.

A találkozás arra is alkalmat adott, hogy a két település együttműködésének következő elemeit egyeztessék a két község képviselői. Ennek értelmében – viszonozva a peredi borbarátok nagyrédei látogatását – júliusban a Viniper Peredi Borbarátok Egyesülete látja vendégül a “rédei borosokat”, s ugyancsak júliusban peredi gyerekek érkeznek Nagyrédére a helyismereti táborba. A megállapodás szerint a “cseretáboroztatás” jövőre rédei gyerekek kiutazásával folytatódik majd.

A beszélgetések során az is elhangzott: Pered negyedik, egyúttal legújabb testvértelepülése Nagyréde, ám az együttműködés fejlődése és tartalmassága – nem lebecsülve a többi testvértelepüléssel ápolt kapcsolatot – talán az egyik legintenzívebb. Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszik, hogy Nagyréde a legközelebb fekvő testvértelepülése Perednek, ám a két község vezetőinek és szervezeteinek kölcsönös szimpátiája és tenniakarása, a kapcsolat szélesítésének valódi igénye és szándéka nélkül ez minden bizonnyal kevésnek bizonyulna. Siposné Fodor Judit polgármester ennek kapcsán megjegyezte: véleménye szerint csak így van valódi értelme egy testvértelepülési kapcsolatnak, ha nem kizárólag hivatalos delegációk utaznak egymáshoz alkalmanként, hanem a községek lakói közül is minél többen megismerik egymást. Ezért is tartja különösen örömtelinek a “borosok” között kialakult – nem túlzás – barátságokat, valamint a gyermekek közelgő látogatását. A tervek szeirnt a jövőben Nagyréde más civil szervezetei, más korosztályai is egyre inkább bekapcsolódnak a kapcsolat bővítésébe.