Lakossági tájékoztató a szén-monoxid mérgezések és a kéménytüzek megelőzésére

Hírek

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. Többek között eimek is következménye, hogy a fűtési időszak kezdetével megszaporodtak a tüzelő, fűtő berendezésekkel kapcsolatos káresetek. A nem rendeltetésszerű használat következtében jelentős anyagi kárral, súlyos, esetleg halálos sérülésekkel járó tűzesetek alakulhatnak ki — pedig ezek nagy része megelőzhető lenne.

A CSENDES GYILKOS
A szén-monoxid mérgezést kiváltó okok lehetnek
• a tüzelő, fűtő, és egyéb berendezések helytelen használata,
• nem kellően tömített kazán, kályha, kandalló, fflsteső,
• elszennyeződött „átfolyós” vízmelegítő,
• a karbantartás és ellenőrzés hiánya,
• a helyiségek nem megfelelő szellőztetése.

Védekezhetek a szén-monoxid mérgezés ellen?
A nehezen észlelhető, színtelen és szagtalan szén-monoxid jellemzően a tüzelő berendezésből vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe, ez azonban a berendezések és a kémé iyek rendszeres ellenőrzésével megelőzhető.

Ha valamilyen hiba miatt mégis szén-monoxid kerül a légtérbe, azt a megfelelő eszközök érzékelni és jelezni tudják. A katasztrófavédelem szakemberei a fűtési szezon kezdete előtt vizsgálták a szén-monoxid érzékelők alkalmasságát és forgalmazását. Négy gyártó tíz ellenőrzött terméktípusából a fogyasztóvédelem korábbi minőségi vizsgálatain mindegyik berendezés megfelelő értékelést kapott. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által elvégzett laboratóriumi tesztek alapján összeállított pozitív és negatív lista a htty://www.nfh.hu!node/7984 honlapon olvasható.

A KÉMÉNYEK VESZÉLYEI
A kémények szabálytalan kivitelezése esetén
• égéstermék áramolhat vissza a lakótérbe, egyéb zárt terekbe,
• meghibásodhat a tüzelő-fűtő berendezés.
Szilárd anyagok vagy olaj égetésekor
• korom, kátrány rakódhat le a kémény falára,
• leszűkülhet a kémény belső kerülete,
• magas hő hatására a korom, kátrány meg is gyulladhat.

Az előzőekből is látható, milyen nagy jelentősége van a tüzelő berendezések és a kémények rendszeres ellenőrzésének. A fűtőeszköz karbantartásához hívjanak szakembert, a kémény ellenőrzését, tisztitását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére!

Ki és mikor ellenőriz?
A kémények ellenőrzését továbbra is kéményseprő szakemberek végzik. Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól Mgg, hogy az adott háztartásban milyen tüzelőberendezést használnak.

Azoknál a kéményeknél, amelyekbe
• szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőeszköz van bekötve — évente,
• amelyekbe gázüzemű fütőberendezés van bekötve — kétévente,
• az időlegesen használt ingatlanok (p1. nyaraló) esetében — négyévente végeznek ellenőrzést. Nem kell ellenőriztetni a jogszabály szerint használaton kívül helyezett kéményeket.
A lakosság részére a kémény ellenőrzése ingyenes, ha azt a kéményseprő az előre közölt időpontban el tudja végezni.

Értesítést találtam. Mit tegyek?
A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt dob a postaládába. Ha az ebben megadott időpontban nem találja otthon az ingatlan mlajdonosát/használóját, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a munkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a tulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új időpontot, amikor elvégezhető a munka. A harmadik időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az l-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzésért és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzéséért szintén fizetni kell.

Mit jelentenek a hibakódok?
A kémény szabálytalanságát hibakódokkal jelzi a kéményseprő az ellenőrzéskor átadott tanúsítványon.
A hibakódok jelentése: (a tanúsítvány hátoldalán is olvasható)
1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermékelvezető használata tilos a hiba igazolt kij avításáig!
2. Nem megfelelő az égéstermék-elvezető.
3. Nem megfelelő az összekötő elem.
4. Nem megfelelő a tüzelőberendezés.
5. Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges.
6. Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn.
A 2-6. kóddal jelölt hibákat a következő felülvizsgálatig lő kell javítani. Amennyiben nem történik meg a javítás, a kémény használatát megtiltják (1. hibakód).

Megtiltották a kémény használatát Mit tegyek?
A kéményseprő az ellenőrzés során megállapította, hogy az Ön kéménye veszélyes, azt nem használhatja
a tanúsítványon megjelölt hiba kijavításáig. A javítást csak tanúsított kéményépítő szakkivitelezők végezhetik.

Nyilvántartásuk megtalálható többek között a
https://www.emi.hu/emilweb.nsf/pub/G2K7T1/$FILE/kemenyepitoek lista 20160825.ydf és a
http://reisztracio.ldvre.huJweb/index.php?framc=Search weboldalakon.

A hiba kijavítása után újbóli műszaki felülvizsgálatot kell megrendelni a kéményseprő-ipari szervtől. A
kéményt használni csak az általuk kiállított tanúsítvány alapján szabad.

Panaszt szeretnék tenni!
Amennyiben a kéményseprő tevékenységével vagy a tőle kapott tájékoztatással kapcsolatban panasza van, először a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz forduljon!

A kéményseprő-ipari szerv
megnevezése: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szerv
Heves Megyei Ellátási Csoport
címe: 3300 Eger, Klapka György úti I.
honlapjának elérési útvonala: http:/Ikemenysepres.katasztrofavedelem.hu
e-mail címe: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
személyes ügyintézés az Eger, Klapka út 11. szám alatti irodában lehetséges hétfőn 8:00 – 20:00 óráig
egyéb munkanapokon 8:00 – 14:00 óráig
telefonos elérhetőség a BM OKF GEK által kezelt központi telefonszám: 1818, 9-es majd 1-es menüpont azon belül
• 9.1.1 időpontfoglalás
• 9.1.2 megrendelés
• 9.1.3 számlázás
• 9.1.4 bejelentés/panasz
• 9.1.5 adatmódosítás
• 9.1.6 általános információ
• 9.1.9 adatkezelési tájékoztató

Ha a kivizsgálás után további panasszal kívánnak élni, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz fordulhatnak.
Az Igazgatóság címe: 3300 Eger, Klapka úti 1. vagy 3301 Eger, pf. 253.
telefonszáma: (36) 510-230
telefax száma: (36) 3 12-015
e-mail címe: heves.titkarsag@katved.gov.hu