Közmeghallgatás

Hírek

Falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tartott Nagyréde önkormányzatának képviselő-testülete.

A művelődési házban megrendezett fórumon Siposné Fodor Judit polgármester számolt be az elmúlt egy év történtéseiről.
Mint emlékeztetett: a tavaly decemberi falugyűlésen a kilátástalan pénzügyi helyzet miatt azt mondta, hogy az elkövetkező két évben jelentősebb fejlesztésekre biztosan nem vállalkozhat a község, s amit csak lehet, saját eszközökkel kell megoldani, ezzel is csökkentve a költségeket.
– Ehhez képest azért sokkal jobb évet sikerült zárnunk, történtek fejlesztések, s felelős gazdálkodással sikerült jelentősen csökkenteni az adósságainkat – mondta a polgármester.
Részletesen beszámolt az egy év képviselő-testületi döntéseiről, a pénzügyekről szólva pedig úgy fogalmazott: jól mutatja a gazdálkodás eredményét, hogy az önkormányzat nem használja a folyószámla-hitel keretét.
Az anyagi helyzet ezzel együtt sem rózsás, továbbra is felelős és átgondolt gazdálkodásra, takarékosságra van szükség. A falu kilábalt a gödörből, de stabilizálni kell a pénzügyeket, a még meglévő – örökölt – szállítói tartozásokat ki kell fizetni.
Beszélt arról is: a kormány megadta az engedélyt arra, hogy öt évre szóló hitelt vegyen fel az önkormányzat, amiből végre ki tudják fizetni a ma már egyik legnagyobb tételnek számító tartozást, a 2014-es útépítések számláját. A hitelt öt év alatt kell visszafizetni, ami a polgármester szerint már kezelhető lesz.
Szólt arról is: a 2014-es könyvvizsgálói jelentés világosan megfogalmazta, hogy a kiadások csökkentése mellett a bevételek növelésére is lépéseket kell tenni, ezért vezették be az építményadót. A kommunális adót, vagyis a lakosság adóterhelését ugyanis már nem akarták tovább emelni.
– Az építményadót továbbra is ideiglenesnek tekintjük, azonban 2016-ban még nem tudjuk kivezetni, egy évig még bizonyosan szükség lesz rá, a jelenlegi mértékkel, de bizonyos könnyítésekkel – jegyezte meg.
A december 9-én avatandó nagyberuházásról – az iskola, a tornaterem és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítéséről – szólva elmondta: az előző testület pályázata sajnos nem nyert, ezért 2015-ben új pályázatot adtak be, amivel 126 millió forint támogatást nyertek. Új közbeszerzést folytattak le, s mindezek révén valósult meg a beruházás. Köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a projektet, akár a támogatás megszerzésében, akár a megvalósításban vettek részt.
Szó esett a község peres ügyeiről is, a ravatalozó körüli térkövezés kapcsán a kivitelezővel nem sikerült megegyezni a hiányosságok pótlásáról, emiatt perre kerül sor. Szintén nem köttetett megállapodás a falu korábbi jegyzőjével, aki 28, illetve más számítás szerint 23 millió forintot követel Nagyrédétől, aminek a jogosságát a képviselő-testület vitatja, így ebben az ügyben is a bíróságnak kell majd kimondania a verdiktet.
Sajnálatosnak nevezte a polgármester, hogy szintén elmaradt a megegyezés a START közmunkaprogram keretében korábban zajlott kecsketenyésztés kapcsán. A vitás kérdéseket nem sikerült tisztázni, s mivel kiemelt – s így kiemelten ellenőrzött – projektről van szó, s jelentős kár is érte az önkormányzatot, ebben az ügyben is a bíróságnak kell döntenie.
A polgármester tájékoztatójában beszélt arról is: az elmúlt egy évben mintegy 173 millió forint állami és uniós támogatást sikerült megszerezni, s ezek révén valósulhattak meg egyrészt beruházások, másrészt szociális jellegű támogatások.
Összegzésében Siposné Fodor Judit köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a falu anyagi helyzetének rendezéséhez, s mint fogalmazott: van még ledolgozandó hátrány, de Nagyréde jó úton halad. Beszélt arról is: a gazdasági programban megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása a következő évek feladata, s e tekintetben már sokkal optimistább lehet az önkormányzat, mint egy esztendeje.
A falugyűlésen többen felvetették a Horvátkert és a Kossuth út állapotát, amelyről szólva a polgármester azt mondta, jogos, és hosszú ideje visszatérő problémáról van szó, keresik a lehetőséget a végleges rendezésre, ám amíg jelentős pályázati forráshoz nem jut a falu erre a célra, addig csak a “tüneti kezelésekre”, kátyúzásokra, kisebb javításokra van lehetőség.
Volt, aki azt kifogásolta, hogy a gyógyszertár nem kapott helyet az egészségházban, erre a polgármester azt mondta: valóban ott lenne jó helye – már csak azért is, mert a Fáy-kastéllyal az önkormányzatnak egyéb tervei vannak -, keresik a megoldást a költöztetésre.
A Nagykertben lévő aprítékolót érintő kérdések kapcsán pedig kifejtette: az önkormányzatnak nincs területe, így némiképp kényszermegoldás, hogy azt a területet bérlik, a feladatot viszont el kell látni. Épp ezért örömmel fogad az önkormányzat minden ötletet és javaslatot – akár bérleti, vagy vételi ajánlatot – olyan területekre, ahol jobb helyen lenne az üzem.