Készül a költségvetés és a szociális rendelet

Hírek

Az önkormányzat pénzügyi bizottsága megvitatta Nagyréde 2015-ös költségvetésének tervezetét. A büdzsé fő szempontja a takarékosság, a költségek minél nagyobb arányú csökkentése, a bevételek lehetőség szerinti növelése.
Mindez a falu működőképességének megőrzése, illetve a feladatellátás zavartalansága érdekében.
A testület február 26-án tárgyal a költségvetésről.

– Reményeink szerint addigra már tudni fogjuk, hogy megkapjuk-e a kormányzati engedélyt egy hosszú távú, 50 millió forintos hitel felvételére, ami lehetővé tenné a legégetőbb problémák megoldását, ezzel teret nyitva a tényleges gazdálkodásnak, a stabilitás megteremtésének – mondta el Siposné Fodor Judit polgármester.

Szintén a február 26-ra tervezett ülésen születhet döntés a helyi szociális rendeletről. Mint ismert, március elsejétől – a parlament döntése nyomán – jelentősen átalakul a szociális ellátások rendszere.
Nagyrédén a helyi rendelet tervezete szerint várhatóan megmaradó ellátási, támogatási formák:
– rendkívüli települési támogatás,
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
– temetési támogatás,
– elemi kár enyhítésére adott támogatás,
– Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
– köztemetés

A végső döntést a képviselő-testület hozza meg, a rendeletet természetesen honlapunkon is közzé tesszük.