Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén

Pályázat elnevezése, azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00010 azonosítószámú, a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése Nagyrédén” című projekt
Elnyert támogatás: 80 770 000 Ft

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Projekt címe: TOP-3.1.1-15-HE1 Kerékpáros Közlekedés Fejlesztése Nagyrédén

Elnyert támogatás összege: 80.77 millió Forint

A pályázat kiírásának idején Nagyréde település nem rendelkezett kerékpáros infrastruktúrával, hálózattal.

A projekt célja Nagyréde legfőbb munkaadóinak, a település szélén található szőlészeti és borászati és egyéb üzemek foglalkoztatottjai számára biztonságos módon történő kerékpáros közlekedés biztosítása.

A projekt megvalósulásával akerékpárút a helyi kerékpáros hálózat fontos elemévé vált.

A kerékpársáva Haladás út és az Atkári út egyes szakaszain jött létre. Hossza 908 m, mely követi a meglévő út nyomvonalát. A teljes hosszon útburkolat szélesítésre került sor, nyitott kerékpársáv kialakításával.Az út keresztmetszeti elrendezése kétoldalt 1,30 m széles nyitott kerékpársáv, melyek között 3,40 m széles forgalmi sáv van. Így összesen 6 méter széles pálya lett kialakítva.

A fejlesztés további célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, mely hozzájárul a fenntartható közlekedés elterjesztéséhez, hosszútávon a károsanyag kibocsátás-csökkenéshez.

Anyitott kerékpársáv kiépítésével közvetlen, folyamatos és biztonságos, kényelmes kerékpáros kapcsolat létesült a település és a település szélén található üzemek között. A kerékpáros és a közúti forgalom fizikai elválasztása, illetve a kerékpársávok kialakítása jelentősen növeli a kerékpáros és közúti közlekedés biztonságát.

A fejlesztés részeként szemléletformáló kampány is zajlott, melynek célja a fenntartható, kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt.