Januártól bölcsőde működik Nagyrédén

Hírek

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a családi napközi két csoportja 2017 januárjától családi bölcsődeként működik.

A Kisfóka és a Törpike családi napközis csoportok 2017 január elsejétől bölcsődeként működnek – döntött legutóbbi ülésén Nagyréde képviselő-testülete. Az új formát a törvényi változások tették szükségessé. A testület elfogadta a bölcsőde szakmai programját is. A férőhelyek száma egyelőre változatlan, 12 csöppséget tud fogadni a bölcsi, amely az óvodában működik továbbra is.
Ehhez kapcsolódó hír, hogy – amint azt a Nagyrédei Hírlevélben már olvashatták – az önkormányzat pályázott az óvoda felújítására, s a projekt keretében egy új bölcsőde építésére. A tervek szerint az óvoda udvarán épülne meg egy 12 gyermek befogadására alkalmas, minden jogszabályi követelménynek megfelelő, 322 négyzetméter alapterületű bölcsőde.
Az óvodában maradna a tornaszoba, és a megszűnő családi napközi helyén egy új óvodai csoportszobát alakítanánk ki.
Az óvodában belső átépítés így nem lenne, viszont megtörténne a nyílászárók cseréje, a homlokzat helyreállítása és hőszigetelése. A teljes beruházás költsége 126 millió forint, amit teljes egészében a remélt pályázati forrásból finanszírozna az önkormányzat.

Ugyancsak döntött a képviselő-testület arról, hogy megkezdődik a Mikszáth utca 14., 16., 18. számú ingatlanok előtti 34 méteres szakaszon a csapadékvíz-elvezetés kiépítése. A fenti szakaszról földárokkal vezetik a vizet az utcában részben már megépült árokba.
A kivitelezésre az Andr-ás Alapépítő Kft. ajánlatát fogadták el a képviselők.

Arról is határozott a képviselő-testület, hogy megvásárol egy Agrimaster XL padka szárzúzót (fűnyíró adaptert) 939.000,- Ft + ÁFA áron, melynek beszerzéséhez elfogadja a Nagyrédei Hegyközség felajánlott támogatását, az adapter árának felét. A berendezés az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül.