Idősek köszöntése

Hírek

Nagyréde szépkorú lakóit köszöntötte az önkormányzat, külön is megemlékezve azokról, akik idén ünnepelték vagy ünneplik 50. vagy 60. házassági éfrodulójukat. A jubiláló párok közül többen meg is erősítették évtizedekkel ezelőtti fogadalmukat.

– Sokszor elgondolkodom azon: vajon kik azok, akikért a legnagyobb felelősséggel tartozik egy település vezetése? Kik azok, akik különös figyelemre, törődésre, segítségre és elismerésre méltók? S mindig arra jutok: főként a gyerekek és az idősek azok, akikre különösen oda kell figyelnünk. S nem csak azért, mert koruknál fogva még vagy már gyámolításra szorulhatnak. Hanem azért, mert ők azok, akik őszintén tudnak elfogadni, akik őszintén tudnak viszonyulni másokhoz, akik őszintén képesek elmondani a gondolataikat, kimutatni az érzéseiket. Hiszen a gyerekek még őszinték, az idősek pedig már azok – fogalmazott köszöntőjében Siposné Fodor Judit polgármester a Molnár József Művelődési Házban megrendezett ünnepségen.
Mint hozzátette, büszke arra, hogy Nagyréde becsüli és megbecsüli idős lakóit, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti és támogatja a szépkorúakat, hogy a mindennapjaik megkönnyítésére megteszi mindazt, ami erejéből telik. És büszke arra is, hogy Nagyréde idősei ezt értékelik, hogy ahogyan a falu vezetése őket, úgy ők is magukénak érzik a falut, a közösséget, és viszonozzák a jót: tanáccsal, jó szóval, türelemmel, törődéssel.

Az óvodások, iskolások és az intézményvezetők kórusának műsora előtt a falu legidősebb polgárait és a jubiláló házaspárokat külön is köszöntötték.

A legidősebbek közül egyedül a 97 esztendős GÁCSI SZILÁRDNÉ Marcsa néni tudott részt venni az ünnepségen, ám “kortársai” – KAKAS PÁLNÉ, CSONTOS ISTVÁN, MARKOVICS MÁRTON – távollétükben is tapsot és jókívánságokat kaptak, ajándékaikat pedig az önkormányzat eljuttatja majd részükre.

Az ötvenedik házassági évforsulójukat ünneplő párok:
BENE SÁNDOR és JESZENSZKI ERZSÉBET
BÚZÁS GÁBOR és FARAGÓ PIROSKA
KISS JÓZSEF és BENE MATILD
NAGY ANDRÁS és HEVÉR ANNA
NAGY ZOLTÁN JÁNOS és FEHÉR VERONIKA JULIANNA

Az “ötvenesek” közül MOLNÁR LAJOS és GÁCSI MATILD, valamint SZARKA MIKLÓS és KASZÁS JULIANNA meg is erősítették fél évszázaddal ezelőtti fogadalmukat.

A hatvanadik évfordulót 2017-ben ünnepelte MÁRKUS TIBOR és BARNA ILONA, ők sajnos szintén nem tudtak eljönni, személyesen gratulálhatott viszont mindenki az ugyancsak gyémántlakodalmas BAKOS GYÖRGY és BARTA MÁRIA házaspárnak.

Az ünnepi pillanatok után az önkormányzat szerény vendéglátással, majd újabb műsorral kedveskedett az időseknek.

Azok a 65 éven felüliek, akik nem tudtak részt venni a rendezvényen, ajándékaikat átvehetik a Polgármesteri Hivatalban a 10-es irodában. Aki akadályoztatva van az átvételben, az hivatalos meghatalmazással meghatalmazott útján is megteheti ezt.