Garanciális bejárás a patakmeder-beruházásnál

Hírek

Az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0013 pályázati azonosítójú „Patakmeder rendezés és belvízelvezető árok kialakítása Nagyréde Községben” című pályázat kivitelezőjével a polgármester garanciális bejárásban állapodott meg.

A bejárás várható időpontja 2015. február vége.
A bejárás során tapasztaltakról jegyőzkönyv készül, ebben rögzítik a javításra váró hibákat. A bejárás alkalmat ad a kivitelezés során elmaradt munkák számbavételére is, a mihamarabbi pótlólagos végrehajtás érdekében.